A6140 Rauhalinnan talouskeskuksen asemakaava

Talouskeskuksen aluetta kehitetään asuinalueena ja työpaikka-alueena.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Rauhalinnan aloitusalueen asemakaava-alueen eteläreuna, Rahkasammaleenkatu, Rantaleinikinkatu, Kuusistonsalmi, Rauhalinnan kartanon puisto ja Saaristotieltä talouskeskukselle johtava kevyen liikenteen väylä.

Suunnittelun tavoitteet

Tällä hetkellä alueella toimii Kaarinan kaupungin varikko. Nyt aluetta on tarkoitus kehittää yritys- ja asuinkäyttöön. Rakennukset on tarkoitus myydä. Viheralueille laaditaan erillisenä työnä yleissuunnitelma, jossa tutkitaan myös hulevesien käsittely.  

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Voivalan osayleiskaava (2007). Siinä alue on työpaikka-aluetta (TP-1) ja erillispientalojen aluetta (AO-1). Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Rauhalinnan kulttuurimaisema-alueeseen, jolla on maisemallisia ja ympäristöllisiä arvoja. Kartanoalueen ympäristö tulee turvata laadittaessa asemakaavaa ja rakennustapaohjeita.   

Alueella ei ole asemaakaavaa.

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa