A6652 Krossin yritysalueen asemakaavan muutos

Nykyisen kaavan mukaisia ratkaisuja kehitetään toimivimmiksi Krossin yritysalueella.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Turku-Helsinki moottoritien ja Krossinkadun välisellä alueella. 

Suunnittelun tavoitteet

Kaavamuutos laaditaan Kaarinan kaupungin aloitteesta.

Kaupunki omistaa kaksi suurehkoa asemakaavan mukaista toimitilarakennusten korttelialuetta yritysalueella. Kortteleiden halki kulkee suuri voimalinja, joka jakaa korttelit muodoltaan hankalasti toteutettaviin osa-alueisiin ja on näin vaikeuttanut tonttien myyntiä alueella. Johdon siirtäminen on osoittautunut kalliiksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Kaavamuutoksella alueen kortteliratkaisut tehdään toimivimmiksi.  

Kaavamuutoksen läntinen puoli toteutettiin ensin ja on se on tullut voimaan 11.3.2020.

Nykytilanne

Alueella on voimassa Moottoritien varren osayleiskaava (1996), jossa alue on uutta yritystoiminnan aluetta (TY), suojaviheraluetta (EV) ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET).  

Alueella on voimassa Krossin ja Lakarin alueen yritysalueen asemakaavan jatko-osa (2013). Siinä suunnittelualue on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten aluetta (ET) ja katualuetta. 

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa