K23002 Piikkiön taajaman ja Kehätien varren osayleiskaava

Osayleiskaavalla selvitetään Kehätien varren maankäytön periaatteita.

Sijainti

Suunnittelualueeseen kuuluu moottoritien ja Kuusistonsalmen välinen alue Tuorlasta Makarlaan. Suunnittelualuetta rajoittavat alustavasti moottoritie, Kirismäen yritysalue, Turun kehätie, Makarla, Linnavuori, Niemenkulmantie, Kuusistonsalmi ja Tuorla. Suunnittelualue tarkentuu kaavatyön aikana.

Suunnittelun tavoitteet

Piikkiön taajama on kaupunkiseudun rakennemallin kehitettävä lähialueen keskus. Rakennemallin tavoitteena on 1700 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä. Alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että koko Uudenmaantien varren taajamassa on nykyaikainen yleiskaava.

Osayleiskaavan tärkein tehtävä on määritellä taajaman maankäytön suuntaviivat. Osayleiskaavassa suunnitellaan toisaalta lähivuosina rakennettavat alueet sekä toisaalta pidemmän ajan kuluessa käyttöön otettavat alueet. Keskeistä on, että näiden alueiden asemakaavoitusmahdollisuuksia ei heikennetä suunnittelutarverakentamisella.

Oikeus­vaikutteisen yleiskaavan merkitys on lisääntynyt muun muassa hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatii nykyään oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valitusluvan.

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa