Kaarinan keskusta - Paras paikka

Tällä sivulla seurataan Kaarinan keskustan kehittymistä parhaaksi paikaksi.

Kaarinan keskustan yleisen ideakilpailun palkinnot jaettiin 27.10.2023. Seuraavaksi kilpailutöitä esitellään niin päättäjille, yrityksille, kiinteistöjen käyttäjille kuin kuntalaisillekin eri tilanteissa. Kilpailuehdotusten ideoista aletaan kutoa kokonaisuutta ja alueelle laaditaan yleissuunnitelma, laatutavoitteet sekä aikataulu hankkeen etenemisestä.

Ideoiden pohjalta käynnistetään ensimmäinen asemakaavahanke todennäköisesti Kaarina-talon ympäristöön. Keskustan kehittämiseen liittyy kaavoitusta ja rakentamista, mutta tärkeässä osassa ovat myös alueella toimivat yrittäjät ja yhteisöt sekä kaikki kuntalaiset. Tulevien vuosien kehitystyössä rakentamisen rinnalla yhtä tärkeää on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja keskustaympäristön elävöittäminen mahdollisimman monilla eri tavoilla.

Tiedote keskustan ideakilpailun palkituista 27.10.2023

Tutustu keskustan ideakilpailun töihin, tiedote 1.11.2023

Keskustan ideakilpailun arvostelupöytäkirja

Keskustan ideakilpailun sivusto, SAFA

Keskustan ideakilpailun jaetun toisen sijan ehdotus nimellä Kaariz. Tekijät: Esa Kangas, arkkitehti SAFA ja Johanna Vuorinen, arkkitehti SAFA/ Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy Avustaja; Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA/ Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson.
Keskustan ideakilpailun jaetun toisen sijan ehdotus nimellä Korttelit ja kävelykatu. Tekijät: Liisa Heinonen, arkkitehti ja Henri Jessen-Juhler, arkkitehti. Tekijänoikeuden haltijat: Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler.

Jaa