Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen

Ohjeita kaavatyöhön osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Osallinen (MRL 62 §)

Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallistahot luetellaan kunkin kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Lueteltujen tahojen lisäksi voivat kaikki erikseen ilmoittautua osalliseksi kaavatyöhön jättämällä yhteystietonsa osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi. 

Osallisia tiedotetaan kotiin lähetettävällä kirjeellä kaavan vireille tulosta, yleisötilaisuuksista ja kaavan nähtävilläoloista.  

Mielipide (MRL 62 §, MRA 30 §)

Osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä vireillä ja valmisteltavana olevista kaavatöistä. Perustellun mielipiteen voi esittää kirjallisesti tai suullisesti. Mielipiteen jättäneet lisätään kaavatyön osallisten listaan.

Muistutus (MRL 65 §, MRA 27 §)

Julkisesti nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta voi tehdä vapaamuotoisen kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä 30 päivää. Muistutukset tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen kirjaamo@kaarina.fi.

Valitus, valitusoikeus (KL 92 §, MRL 191-192 §)

Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa