Seudulliset hankkeet

Rakennemalli

Turun kaupunkiseudulle laaditaan kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää rakennemallia, jonka tavoitteena on kestävä kaupunkirakenne vuonna 2035. Se on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, eli PARAS-hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmalle.

Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemallityössä haetaan periaatelinjauksia seudullisesti merkittäviin toimintoihin kuten
asuin- ja työpaikka -alueiden kehittämiseen ja profilointiin, palvelujen järjestämiseen yhdessä ja liikenne- ja viherverkon luomiseen kaupunkiseudulle. 

Rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä rakentamista juridisesti. Rakennemallia on jatkossa tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana.

Rakennemallityöhön osallistuu kaupunkiseudun työssäkäyntialueen 14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku.
Lisäksi mukana on myös Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Nopea junayhteys (Tunnin juna)

Helsinki,Turku ja Tampere muodostavat merkittävän ja laajentuvan kasvukolmion. Väylä on tehnyt selvityksiä Helsinki-Turku -radan henkilöliikenteen kehityksistä, taloudellisista vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittämisestä. Helsinki-Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä ja nopea junayhteys kaupunkien välillä tulee palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä.

Hanke jakautuu viiteen kokonaisuuteen:

  • Espoon rata
  • Espoo-Salo -oikorata
  • Salo-Turku -rataväli
  • Turun ratapihat
  • Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA

Lisätietoa löydät hankkeen omilta kotisivuilta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa