Kaivu- ja aitaamistyöt yleisillä alueilla

Kadulla, puistossa tai muulla yleisellä alueella tehtävistä kaivu-, maanrakennus- ja päällystystöistä sekä aitaamisista on tehtävä ilmoitukset Infrapalveluille.

Työmaakaiteilla suojattu kaivanto katualueella

Sijoituslupa

Laitteen, johdon tai muun rakennelman pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoitusluvan. Mikäli kyseessä on korjaustoimenpide tai kaapelin vetäminen olemassa olevaan putkeen, sijoituslupaa ei tarvita.

Infrapalveluilta saa johtoreittien ja laitteiden sijoittamisen suunnittelun avuksi vesihuollon johtokarttoja. Uusia rakenteita ei voida sijoittaa nykyisten vesihuoltolinjojen päälle.

Sijoituslupaa haetaan sähköisesti kaupungin Infrapalveluilta.

Hakemuksen liitteenä tulee olla asemapiirros alueesta, jolle sijoituslupaa haetaan sekä selvitys sijoitettavasta johdosta tai laitteesta. Tarkemmat ohjeet on esitetty sijoituslupien yleisohjeessa.

Sijoitusluvan hakemisen jälkeen on tehtävä myös kaivuilmoitus ennen maastossa tehtäviä töitä.

Lisätietoja sijoitusluvista

Katu-urakoitsijaoikeudet

Kaarinassa katualueella tai muulla yleisellä alueella kaivu- tai maanrakennustöitä tekevät urakoitsijat tarvitsevat katu-urakoitsijaoikeudet. Katu-urakoitsijaoikeudet on oltava kunnossa ennen kaivuilmoituksen tekemistä.

Katu-urakoitsijaoikeuksia haetaan sähköisellä hakemuksella tai kirjallisesti. Urakoitsijaoikeudet saa vain tekemällä allekirjoitetun sopimuksen kaupungin kanssa.

Lisätietoja katu-urakoitsijaoikeuksista

Kaivuilmoitus ja päättymisilmoitus

Kaivuilmoitus tehdään sähköisesti kaivutyön alkaessa. Ilmoitukseen liitetään suunnitelma väliaikaisista liikennejärjestelyistä sekä kartta kaivukohteesta.

Kaupunki perii kaivuilmoituksen perusteella kaivumaksun, joka koostuu tarkastus- ja valvontamaksusta sekä alueen käyttömaksusta. Alueen käyttömaksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen maksuista 22.9.2008 (§111). Lasku kaivumaksusta osoitetaan kaivutyön suorittajalle.

Kun kaivutyö on valmis, tehdään sähköinen päättymisilmoitus, joka katkaisee kaivumaksun laskutusjakson.

Lisätietoja kaivuilmoituksista ja -maksuista

Aitaamisilmoitus

Kaduilla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä tilapäisestä alueen aitaamisesta on tehtävä ilmoitus kaupungin Infrapalveluille.

Alueen aitaamisen tilapäisesti pois yleisestä käytöstä vaativia töitä ovat esimerkiksi:

  • rakennustelineiden pystyttäminen kadulle
  • katualueelta tapahtuvat nostot ja kuormaukset
  • kuormalavojen säilyttäminen tai muu varastointi kadulla tai yleisellä alueella.

Ilmoita aitaamisesta sähköisesti hyvissä ajoin ennen työn alkamista ja huomioi aitaamisohjeet. Liitä ilmoitukseen suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Kaupunki perii aitaamisilmoituksen perusteella aitaamismaksun, joka koostuu tarkastus- ja valvontamaksusta sekä alueen käyttömaksusta. Alueen käyttömaksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen maksuista 22.9.2008 (§111). Lasku aitaamismaksusta osoitetaan työn suorittajalle.

Työn päätyttyä tee sähköisesti aitaamisen päättymisilmoitus, joka katkaisee aitaamismaksun laskutusjakson.

Lisätietoja aitaamisluvista ja -maksuista

Jaa