Katusuunnitelmat

Kadut, kävely- ja pyörätiet sekä muut yleiset alueet suunnitellaan voimassa olevien vahvistettujen asemakaavojen mukaisesti niille varatuille alueille.

Katujen suunnittelusta vastaa kaupungin Infrapalvelut. Suunnitelmat tehdään sen jälkeen, kun alueen asemakaava on vahvistettu.

Asemakaavassa määrätään katulinjaukset sekä se, millaiselle liikenteelle (esimerkiksi yleinen katu, kävely- ja pyörätie, huoltoajo, pihakatu) alue on varattu. Katulinjauksia ja -määräyksiä ei voida muuttaa asemakaavasta poikkeaviksi enää katusuunnitelmavaiheessa tai myöhemmin ilman kaavamuutosta.

Katusuunnitelmien hyväksymisprosessi

Katusuunnitelmaehdotukset hyväksyy tekninen lautakunta, minkä jälkeen suunnitelmaehdotukset laitetaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen §43 mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Nähtävillä olevista suunnitelmista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla sekä erikseen kirjeitse alueen kiinteistönomistajille ja naapureille.

Nähtävillä oleviin katusuunnitelmaehdotuksiin voit tutustua Oskarintalon (kaupungin virastotalon) katutason ilmoitustaululla sekä kaupungin nettisivuilla kohdassa Kuulutukset.

Nähtävillä olevista katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksen kuulutuksen ohjeiden mukaisesti. Nähtävillä olon jälkeen tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset muistutukset ja vahvistaa katusuunnitelmat.

Lisätietoja katusuunnitelmista

Jaa