Pyöräily

Kaarinassa on hyvät kaupungin sisäiset pyörätieverkostot ja sujuvat seudulliset pyörätieyhteydet. Kaarina on sopivan kokoinen kaupunki myös pyörällä liikkujille.

Pyörätiet ja -reitit

Kaarinan ja seutukunnan pyörätiet löydät Turun seudun opaskartalta.

Vapaa-ajan pyöräilyreittejä löydät esimerkiksi Tammireittien nettisivuilta.

Pyöräteiden kunnossapidosta vastaa katuverkon osalta Kaarinan kaupunki ja isompien teiden pyöräväylien osalta ELY-keskus. Lisätietoja kunnossapidosta löydät kunnossapidon sivuilta.

Kaarinassa on tiheä pyöräteiden lähiverkosto asuinalueilla. Pidempää matkaa polkevia palvelevat seudulliset pääpyöräreitit, jotka kulkevat esimerkiksi Uudenmaantien, Kaarinantien ja Littoistentien vieressä. Uudenmaantien varrella sijaitsee uusi leveä pyöräilyn laatuväylä, jossa kulkusuunnat on eroteltu keskiviivamaalauksella ja jossa pyöräilijät on huomioitu esimerkiksi liikennevaloliittymiin sijoitetuilla nojakaiteilla.

Kaarinaan on asennettu pyöräreittien viitoituksia ja opasteita osana seudullista pyörätieviitoitushanketta. Muutaman vuoden kuluttua koko lähiseudun pääpyöräreitit on viitoitettu ja pyöräilijöiden on ajaessaan helppo nähdä etäisyyksiä ja reittejä eri kohteisiin. Opasteet ja viitat palvelevat myös pyörämatkailijoita. Lisätietoja uusista pyöräreittien viitoituksista voit katsoa ELY-keskuksen hankesivuilta.

Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Pyöräparkit

Kaarinassa on yleisessä käytössä olevia pyöräparkkeja. Pyöräparkkien paikat näet Turun seudun opaskartalta.

Pyöräparkkeja voit käyttää Kaarinan ja Piikkiön keskustoissa asioidessasi. Osa pyöräparkeista sijaitsee bussipysäkkien läheisyydessä ja voit käyttää niitä pyöräsi liityntäpysäköintipaikkana jatkaessasi matkaa vaikka Fölillä.

Pyöräparkit ovat pääsääntöisesti runkolukitukseen soveltuvia, osa liityntäpysäköintipaikoista on katettuja pyöräkatoksia.

Voit ehdottaa uusia pyöräpysäköintipaikkoja, ehdotuksen voit lähettää infrapalveluille sähköpostitse liikenneturvallisuus@kaarina.fi. Infrapalvelut rakennuttaa muutamia uusia pyöräparkkeja katujen varsille ja julkisille alueille tarpeiden ja toiveiden mukaisesti vuosittain. Kaupunki pyrkii suosimaan pyöräilyä ja on liikenneturvallisuuden ja katujen kunnossapidon kannaltakin parempi, että pyörille on riittävästi niitä varten tarkoitettuja pyörätelineitä. 

Pyöräile turvallisesti

Pyöräilijöitä koskevia sääntöjä ja ohjeita liikenneturvalliseen pyörällä liikkumiseen voit katsoa Liikenneturvan nettisivuilta. 

Tieliikennelaki muuttui 1.6.2020 ja muutoksia tuli esimerkiksi suojateiden ja pyörätien jatkeiden merkintätapoihin. Jatkossa maalausmerkintä yhdessä liikennemerkkien kanssa kertoo pyöräilijälle onko hänellä väistämisvelvollisuus autoilijoihin nähden (yhtenäinen suojatiemerkintä) vai onko hänellä etuajo-oikeus (katkonainen pyörätien jatkeen merkintä sekä väistämisvelvollisuutta ilmaisevat liikennemerkit autoilijoilla). Muutokset suojatiemerkintöihin on Kaarinassa jo pääosin tehty ja maalaukset ovat liikennemerkkien mukaiset.

Pyöräilijän tienylityspaikoista ja niiden uusista merkinnöistä on kerrottu tarkemmin sivun alalaidassa.

Pyöräilijöiden kannattaa olla erityisen valppaana risteyksissä ja huomioida väistämisvelvollisuudet. Otathan pyöräillessäsi aina huomioon, että on paljon paikkoja ja tilanteita, joissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen autoilijoihin nähden.

Kaarinassa pyöräreitit ovat aina kaksisuuntaisia ja pääsääntöisesti aina yhdistettyjä pyörä- ja jalankulkuväyliä. Muistathan siis pyöräillessä ottaa huomioon myös muut väylällä kulkevat.

Kaarinassa tehtyjen laskentojen mukaan pyöräilijöistä kypärää käyttää noin 60 %. Pidä oma pääsi turvassa!

Uuden tieliikennelain mukaan pyöräilijän väistämisvelvollisuuden näkee umpinaisesta suojatiemaalauksesta ja siitä, että autoilijoille ei ole kärkikolmiota, stop-merkkiä tai B7-merkkiä ennen suojatietä. Väistä siis autoja tällaisessa kohdassa tai taluta pyörää jalankulkijana.

Pyöräilijän tienylityspaikka

Uudessa tieliikennelaissa tuli käyttöön uusi liikennemerkki B7, joka tarkoittaa väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa. Tämä tarkoittaa, että ajoradan liikenteen on väistettävä pyörätien jatkeella kulkevia pyöräilijöitä.

Liikennemerkillä B7 merkittyjä rakenteellisesti korotettuja pyörätien jatkeita löytyy Kaarinasta:

  • Voivalantieltä lukion edestä
  • Littoistenjärventieltä Auranlaakson koulun edestä
  • Kartanontieltä Uimarannantien liittymästä Hovirinnan rantapuiston kohdalta
  • Untolantieltä kohdasta, jossa pyörätie vaihtaa puolta
  • Herrasniitynkadulta Herrasniitynraitin kohdalta (toteutetaan keväällä 2022).

Ylityspaikoilla, joissa ei ole uutta B7-liikennemerkkiä, kärkikolmiota tai stop-merkkiä, pyöräilijän on edelleen väistettävä ajoradan liikennettä pyörätieltä ajoradalle tullessaan. Väistämisvelvollisuuksista erilaisissa tilanteissa kerrotaan esimerkiksi Liikenneturvan nettisivuilla ja Autoliiton nettisivuilla.

Liikenneturvan ohjekuva väistämisvelvollisuudesta pyöräilijän tienylityspaikassa
Liikenneturvan ohjekuva väistämisvelvollisuudesta pyöräilijän tienylityspaikassa.

Jaa