Yksityistiet

Ohjeita yksityisteiden tiekunnille tiekunnan perustamiseen sekä yksityistieavustusten hakemiseen.

Yksityistieavustukset

Avustukset kaupungilta

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin.

Kuluvan vuoden yksityistieavustukset ovat haettavissa toimittamalla avustushakemus kaupungille 31.3. mennessä.

Hakemuksen voi jättää täyttämällä sähköisen tieavustushakemuksen (suositus). Sähköistä hakemusta ei tarvitse erikseen lähettää kaupungille, täytetty lomake lähtee automaattisesti kaupungille käsiteltäväksi.

Vaihtoehtoisesti hakemuslomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa kaupungin palvelupisteistä. Paperisen hakemuksen voi palauttaa:

  • sähköpostin liitteenä osoitteeseen yksityistiet@kaarina.fi
  • kirjepostina osoitteella Kaarinan kaupunki/tekninen ltk, PL 12, 20781 Kaarina
  • jättämällä täytetyn hakemuslomakkeen kaupungin palvelupisteisiin määräaikaan mennessä. 

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet on esitetty alla olevassa liitteessä.

Avustukset valtiolta

Tästä linkistä löydät ohjeet valtion myöntämiin yksityisteiden perusparannuksen avustuksiin. Valtio ei myönnä avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.

Näitä avustuksia haetaan ELY-keskukselta. Tarkemmat ehdot löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.

Ohjeita yksityisteiden tiekunnille

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat yhdessä. Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tiekunta.

Tiekuntien tulee ilmoittaa tiekunnan perustamisesta, säännöistä ja yhteystiedoista Maanmittauslaitokselle.

Uuden yksityistielain (50 §) mukaan tiekunnan on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (89 §) sekä Väylän kansallisessa tie- ja katuverkon Digiroad -tietojärjestelmässä.

Myös järjestäytymättömien yksityisteiden on ilmoitettava tien tiedot Digiroad -järjestelmään.

Yksityisteistä löytyy paljon tietoa Suomen tieyhdistyksen nettisivuilta.

Yksityisteitä koskevat valitukset

Tietoimituksia tekevä viranomainen on Maanmittauslaitos. Tiekunnan päätöksistä oikaisua haetaan ensin tiekunnalta (64 §) ja sen jälkeen tarvittaessa tiekunnan päätöstä vastaan on nostettava moitekanne käräjäoikeudessa(65 §).

Kaupungille osoitetut tieosakasmaksut

Kaupunki ei vastaanota paperisia laskuja.

Kaarinan kaupungille osoitetut tieosakasmaksut on lähetettävä alla olevan laskutusohjeen mukaisesti, tilaajatunnus 1872 on merkittävä laskuun.

Yhteydenotto yksityistieasioista

Lisätietoja saa sähköpostitse yksityistiet@kaarina.fi.

Jaa