Rakennusjärjestys

Rakentamista ohjataan lainsäädännöllä, kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä.

Rakennusjärjestyksellä täydennetään lakia, asetuksia ja kaavamääräyksiä. Sen avulla kaupunki esittää rakentamisen yleiset tavoitteet ja vaatimukset. Lisäksi rakennusjärjestyksellä annetaan suunnittelijoille muita säädöksiä täydentäviä ohjeita.

Rakennusjärjestyksessä on pyritty kertomaan määräyksistä melko seikkaperäisesti, mutta siitä huolimatta sen käyttö on suunnattu ensisijassa viranomaisille ja suunnittelijoille. Termistöt ja tulkinnanvaraiset seikat saattavat aiheuttaa epäselvyyttä, ja siksi ennen suunnitteluun ja hankkeeseen ryhtymistä kannattaakin hankkeen edellytykset tarkastaa rakennusvalvonnasta.

Rakennusjärjestyksen liitteet

Jaa