Rakentamisen katselmukset

Katselmustilaukset

Katselmustilaukset
toimistosihteeri Pia Pulkkinen
02 588 4815

Katselmusohjeesta löydät kootusti kaikki Kaarinan rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset

Vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan muistilista

 • Tutustu hankkeen virallisiin pääpiirustuksiin ja laadittuihin erityissuunnitelmiin.
 • Tarkasta päätöksestä tai seurantakortista mitä katselmuksia on edellytetty.
 • Lupaehdoissa mainitut erityissuunnitelmat tulee lisätä lupapisteeseen ennen työvaiheen alkua.
 • Muista ilmoittaa lupanumero ja rakennuspaikan osoite ilmoitusta / katselmustilausta tehdessäsi.
 • Aloituskokous / katselmukset tulee tilata noin 2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.
 • Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus tulee tilata noin 2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.
 • Viralliset suunnitelmat ja ajantasaiset tarkastusasiakirjat tulee olla työmaalla.
 • Ylimääräiset katselmukset ovat maksullisia, huolehdi että hanke on riittävän valmis ja vaaditut dokumentit toimitettu ennen katselmusta.

Paikan merkitseminen

Paikan merkitsemisen voi tilata lupapäätöksen saamisen jälkeen. Tilauksen tulee sisältää seuraavat tiedot; tilaajan yhteys- ja laskutustiedot, luvan nro, rakennuspaikan lähiosoite. Lupaan liittyviä suunnitelmia ei tarvitse liittää mukaan.

Rakennuspaikan merkitsemisestä vastaa Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut.  Tilaus tehdään sähköpostilla rpm@kaarina.fi.

Maastoon merkitään suorakulmainen "laatikko" asemapiirustuksessa esitettyjen mittojen mukaisesti sekä tontille tuodaan N2000- järjestelmän mukainen korkeuslukema (ei ole rakennuksen lattiakorkeus).

Rakentaja voi myös esittää lisätoiveensa merkittävistä pisteistä, merkitsemisestä linjapukkeihin tms. Merkitsemisaikana työmaalla ei saa olla käynnissä louhinta- eikä maanrakennustöitä.

Aloittamisilmoitus

VTJ tekee aloittamisilmoituksen sähköpostitse rakennusvalvonta@kaarina.fi.

Aloittamisilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kohteeseen on määrätty pidettäväksi aloituskokous.

Aloituskokous

VTJ tilaa aloituskokouksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Aloituskokous myönnetään vasta, kun tiedot suoritetusta paikanmerkinnästä näkyvät järjestelmässämme. Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla.

Kokouksessa tulee olla läsnä hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja valvontatahot:

 • rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja) ja vastaava työnjohtaja
 • pääsuunnittelija  (ja mahdollisesti muut suunnittelijat)
 • rakennustarkastaja tai tarkastusinsinööri.

Rakennuksen lattiapinnan korkeus tulee olla ”narutuksin” tai muilla tavoin selkeästi merkittynä maastoon.

LVI-aloituskokous

KVV-työnjohtaja tilaa LVI-aloituskokouksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Lupaehdoissa edellytetty LVI-aloituskokous tulee pitää ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyöhön ryhtymistä.

Katselmuksessa tulee olla läsnä:

 • Rakennuttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä) ja KVV- ja IV-työnjohtajat
 • LVI-tarkastaja.

Ennen asennustöihin ryhtymistä tulee hyväksyttää KVV- ja IV-työnjohtajat sekä lisätä lupapisteeseen hankkeen LVI-suunnitelmat. Vastaavilta työnjohtajilta edellytetään tarkastusasiakirjan ylläpitämistä.

Sijaintikatselmus

VTJ tilaa sijaintikatselmuksen sähköpostilla rpm@kaarina.fi.

Sijaintikatselmus tulee tilata heti kun rakennuksen sokkelit ovat tehty ja suunnitelmien mukaiset mittasuhteet, sijainti ja lattiapintojen korkeusasemat ovat tarkastettavissa.

Rakenne- ja raudoituskatselmus

VTJ tilaa rakenne- ja raudoituskatselmuksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Lupaehdoissa tai aloituskokouksessa edellytetty rakenne- tai raudoituskatselmus tulee tilata ennen katselmoitavien rakenteiden peittämistä. Viralliset rakenne- tai raudoitussuunnitelmat tulee lisätä lupapisteeseen ennen työvaiheen alkamista. Tarkastusasiakirjan tulee olla ajan tasalla.

LVI-loppukatselmus

KVV-työnjohtaja tilaa LVI-loppukatselmuksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Katselmuksessa tulee olla läsnä:

 • Rakennuttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä) ja KVV- ja IV-työnjohtajat
 • LVI-tarkastaja.

LVI-tarkastajalle luovutetaan viimeistään katselmuksessa seuraavat hankkeen edellyttämät asiakirjat:

 • KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoitetut tarkastusasiakirjan kopiot
 • vesijohtolaitteiston painekoepöytäkirjan kopio (ellei kirjattu kvv-tarkastuslistaan)
 • ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan kopio (mahdollinen ilmanvaihdon tiiveyspöytäkirjan kopio)
 • jätevedenkäsittelyjärjestelmän tarkastuspöytäkirjan kopio.

Osittainen loppukatselmus

VTJ tilaa osittaisen loppukatselmuksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto- eli muuttokatselmus) myönnetään vasta kun sijaintikatselmus on pidetty ja sen tiedot näkyvät järjestelmässämme.

Katselmuksessa on esitettävä rakennustarkastajalle:

 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
 • rakennusliikkeen on esitettävä todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta (asuntokauppalaki 795/2005)

Katselmuksessa noudatetaan muutoin samaa menettelyä kuin loppukatselmuksessakin, katso alta vaaditut asiakirjat.

Loppukatselmus

VTJ tilaa loppukatselmuksen rakennusvalvonnasta, puh. 02 588 4815.

Loppukatselmus suoritetaan kun kaikki rakennustyöt ovat valmiit. Ennen katselmuksen tilaamista tulee kaikki lupaehdoissa edellytetyt erityissuunnitelmat olla toimitettu rakennusvalvontaan ja muut katselmukset suoritettu.

Osittaisessa loppukatselmuksessa ja/tai loppukatselmuksessa luovutettavat asiakirjat (mikäli luvanvarainen hanke on käsittänyt niiden rakentamis- ja asentamistyön):

 • päivitetty energiaselvitys ja tiiveydenmittauspöytäkirja (ilmavuotoluku 2 tai alle)
 • vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirjan kopio
 • sähköasennukset, sähköurakoitsijan tarkastuspöytäkirjan kopio
 • väestönsuoja, tiiveyskoepöytäkirja
 • paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston varmenne/käyttöönottopöytäkirja
 • kaasulaitteistot, tiiveystarkastuspöytäkirja
 • öljylämmityslaitteet, laiteasentajan asennustodistus.
Aukioloajat
Materiaalien toimitus toimistolle maanantaista torstaihin klo 9.00 - 11.00.
Tarkastajien soittoajat ma ja to klo 9.00 - 11.00.
Käyntiosoite

Puntarikatu 3, 2krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Oskarinkatu 4
PL 12
20781 Kaarina

Puhelin
asiakaspalvelu (02) 588 4816
katselmustilaukset (02) 588 4815
Lisätietoja

 

 

Jaa