Valtion tie- ja ratahankkeet Kaarinan alueella

Kaarinan kaupunkia halkovat useat valtion ylläpitämät tiet ja niiden yhteydessä kulkevat kevyenliikenteen väylät. Valtio satsaa lähivuosina Varsinais-Suomessa erityisesti olemassa olevien väylien tasokorotuksiin sekä pienemmässä määrin myös suunnittelemalla ja toteuttamalla uusia teitä tai tielinjauksia. Nämä hankkeet vaikuttavat kaarinalaisten elämään muuttaen liikennevirtojen paikkoja, lisäten väylien välityskykyä ja turvallisuutta. Lisäksi kaupunki osallistuu joihinkin hankkeisiin omarahoitusosuudellaan. Seuraavassa esitellään tie- ja ratahankkeista merkittävimmät lisätietolinkkeineen.

 

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki hanke toteutetaan kahdessa osassa. Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus ja valtatie 10:n osuus Turun kehätieTammitie. Ensimmäisen vaiheen työt valmistuvat vuonna 2021. Kesällä 2020 käynnistyvässä toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille Turun kehätie - Kaarinantie. Toisen vaiheen työt valmistuvat vuonna 2023.

Tästä pääset Väyläviraston sivuille tutustumaan Turun kehätien parantaminen hankkeen lisätietoihin

Mt 180 Saaristotie

Mt 180 Saaristotie hanke sisältää Kaarinassa Saaristotien parantamisen välillä Kurkela-Kuusisto sekä Kirjalansalmen sillan uusimisen, lisäksi hankekokonaisuuteen kuuluu Paraisten Hessundinsalmen sillan uusiminen. Saaristotien parantamisesta eli Kaarinan läntinen ohitustiestä on lainvoimainen yleissuunnitelma ja seuraavassa vaiheessa laaditaan tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman laatiminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen tiesuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja niiden odotetaan valmistuvan vuonna 2020. 

Tästä pääset Väyläviraston sivuille tutustumaan Mt 180 Saaristotie hankkeen lisätietoihin

 

Mt 110 viisaan liikkumisen hanke

Mt 110 viisaan liikkumisen hanke ulottuu Turun Hämeenkadulta Piikkiöön asti, hankkeessa toteutetaan useita kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Hankeen toteutus on aloitettu vuonna 2019.

Tästä pääset Väyläviraston sivuille tutustumaan Mt 110 viisaan liikkumisen hankkeen lisätietoihin

 

Tunnin juna

Tunnin juna -hankkeessa on kyse nopean junayhteyden rakentamisesta Turun ja Helsingin välille. Alkuvaiheessa matka-aika lyhenee yli puolella tunnilla.

Yhteyttä varten on tarkoitus rakentaa kokonaan uusi oikorata Espoosta Lohjan kautta Saloon. Lisäksi nopea yhteys sisältää Espoon kaupunkiradan, Salo–Turku-kaksoisraiteen sekä Turun ratapiha-alueet. Kaarinassa ratahanke tuo mahdollisesti muutoksia Littoisten nykyiseen ratalinjaukseen.

Tästä löydät lisätietoa tunnin juna -hankkeesta

Jaa