Yleisten alueiden käyttöluvat

Kaupungin omistamilla alueilla tapahtuviin tilaisuuksiin ja yleisten alueiden käyttämiseen on haettava asianmukaiset luvat.

Kaupungin omistamien yleisten alueiden tilapäistä käyttöä varten tarvitaan käyttölupa. Lupa tarvitaan tilapäiseen toimintaan sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen kaduilla, puistoissa ja toreilla.

Kirjallinen vapaamuotoinen hakemus on toimitettava hyvissä ajoin ennen haluttua käyttöajankohtaa Teknisten palvelujen toimialalle.

Pidempiaikainen alueiden käyttö katsotaan tilanteen mukaan alueen vuokraamiseksi.

Pysyviä rakennelmia ja johtoja varten tarvitaan aina sijoituslupa, ei käyttölupa.

Lisätietoja käyttöluvista

Jaa