Ilmanlaatu

Turun kaupunkiseudulla ilmanlaadun seuranta on järjestetty yhteistyössä naapurikaupunkien sekä teollisuuden ja energiantuotantolaitosten kanssa. Ilmanlaadun mittausverkosto koostuu kahdeksasta kiinteästä ja yhdestä siirrettävästä mittauspisteestä. Kaarina ostaa ilmanlaadun tarkkailupalvelut Turun kaupungilta. Turun ympäristönsuojelutoimisto huolehtii käytännössä ilmanlaadun tarkkailun suorittamisesta.

Kaarinan ilmanlaadun mittausasema sijaitsee Kärrykadulla Voivalantien ja 110-tien välissä. Mittauspisteellä mitattavat epäpuhtaudet ovat typen oksidit (NOx) ja hengitettävät hiukkaset (PM10).

 

 

Jaa