Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanke

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aktiivisia toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kunnan ilmastotyön edistämisen kannalta on erittäin tärkeää, että alueella toimivat yritykset sitoutuvat päästövähennyksiin ja kehittävät uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaarinassa on käynnistetty uudenlainen yhteistyö, jonka ideana on tukea alueen yritysten päästövähennystoimia sekä kannustaa yrityksiä kohti vähähiilisiä toimintatapoja koulutuksen, viestinnän ja verkostoitumisen keinoin. Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeessa Kaarinan kaupunkiValonia ja Kaarinan Kehitys Oy tarjoavat yrityksille käytännönläheisiä neuvoja ja näkyvyyttä ilmastotoimille sekä rohkaisevat alueen yrityksiä uudistamaan toimintaansa.

Hankkeessa kehitetään Kaarinan kaupungin alueella toimivien yritysten ilmastotyötä ja tuodaan yritysten jo toteuttamia ilmastotoimia paremmin näkyviksi ja mitattaviksi. Näin saadaan myös vahvistettua käsitystä yritysten ilmastotoimien vaikutuksesta Kaarinan päästövähennyksiin ja -tavoitteisiin. Samalla luodaan yritysten ja kaupungin välille parempaa ilmastosynergiaa ja tuodaan yritysten teot näkyvämmäksi osaksi kaupungin omaa viestintää. Lisäksi osallistuvat yritykset pääsevät jakamaan kokemuksiaan, sparraamaan toisiaan ja tiivistämään yhteistyötä kaupungin kanssa.

Samanaikaisesti Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeen kanssa Kaarinan kaupunki luo omaa ilmasto-ohjelmaansa.

Lisätietoa hankkeesta:

https://www.valonia.fi/hanke/kaarinan-yritysten-ilmastoteot/

http://www.kaarinankehitys.fi/fi/i/ilmastohanke.html

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.11.2021. 

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Jaa