Ympäristönsuojelun taksa

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun Kaupunkikehityksen taksan mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), jätelain (646/2011), merenkulunympäristönsuojelulain (1672/2009) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.

Taksassa määritellään myös maa-aineslaissa (555/1981) säädettyjen kunnan viranomaisten maksut, jotka koskevat luvan ja ottamissuunnitelman käsittelyä sekä ottamistoiminnan valvontaa.

Jaa