Asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Kaarinan asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022-2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2022.

Kaarinan asunto- ja maapoliittinen ohjelma täydentää Turun kaupunkiseudulla yhteistyössä laadittua seudullista asunto- ja maapoliittista ohjelmaa. Ohjelma on laadittu Kaarinan asunto- ja maapoliittisen valmistelutyöryhmätyön tuloksena. Työryhmä on samalla ottanut kantaa valmistelun kuluessa seudullisen ohjelman sisältöihin. Kaarinan kaupunginvaltuusto on puolestaan hyväksynyt kaupunkiseudun ohjelman 
vuoden vaihteessa 2022. Sen jälkeen Kaarinan ohjelmassa on analysoitu Kaarinan yritysalueita ja lisätty 
niitä koskeva osuus ohjelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarinan asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2022-2025 20.6.2022.

Kaarinan kaupungin oma asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022-2025 tarkentaa kaupunkiseudun tavoitteita kaupunkitasolle. Kaarinassa noudatetaan Kaarinan omaa asunto- ja maapoliittista ohjelmaa, ja Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa noudatetaan ohjeellisena.

Jaa