Arkikuntoutus

Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden kanssa toteutetaan arkikuntoutusta.

Mitä arkikuntoutus on?

Arkikuntoutus voi sisältää 

  • arkiaskareiden harjoittelua (esim. tiskaamista)
  • päivittäisten toimintojen harjoittelua (esim. suihkussa käymistä)
  • kodin ulkopuolella toimimisen harjoittelua (esim. kaupassa käymistä)
  • lihasvoiman ja tasapainon hallinnan harjoittelua
  • apuvälineiden käytön harjoittelua
  • kuntoutujan omaisten ja läheisten ohjaamista, tukemista ja motivointia

Arkikuntoutuksen tavoitteena on 

  • asiakkaan aktivisuuden lisääminen
  • toimintakyvyn lisääminen arkiliikunnan avulla
  • asiakas sitoutuu oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen

Kotikuntoutustiimi ja arviointijakso

Kotikuntoutustiimi 

Kotihoidossa toimii moniammatillinen kotikuntoutustiimi, jossa työskentelevät fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja lähihoitajia.

Kotikuntoutustiimi toteuttaa kuntouttavia arviointijaksoja kotihoidon uusille asiakkaille sekä niille asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt niin, että kotona asumisessa on runsaasti haasteita.

Kuntouttava arviointijakso

Arviointijakso käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla. Jakson tavoitteena on toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen paraneminen kuntoutumista tukevilla toimenpiteillä ja kuntoutuksen interventioilla.

Alkuarvioinnin perusteella suunnitellaan kotihoidon ja -kuntoutuksen tarve yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Jakson aikana tuetaan asiakkaan omatoimista selviytymistä arjessa.

Kuntouttavan arviointijakson päätteeksi moniammatillinen tiimi arvioi yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten sekä muiden ammattilaisten kanssa tarvittavista avuista ja palveluista. Kuntoutujan palvelutarpeen perusteella päätetään, tarvitaanko säännöllistä kotihoitoa. 

Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei suoriudu.

Kuntouttava arviointijakso ja arkikuntoutus

Jaa