Apua, tukea ja neuvoja

Erityisnuorisotyö 13-18-vuotiaille ja etsivä nuorisotyö 17-28-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat tukea elämän haasteisiin.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on tarkoitettu 13–18-vuotiaille nuorille. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huoltaja tai joku muu nuoresta huolestunut henkilö esim. terveydenhoitaja. Tavoitteena on esimerkiksi nuoren itsenäistymisen edistäminen sekä ohjaaminen harrastuksiin, koulutukseen tai työelämään. Tarpeen vaatiessa työtä tehdään monialaisissa työryhmissä, nuori ja tämän huoltajat huomioiden.

Nuori, ota rohkeasti yhteyttä!

Työmuotoja ovat yksilötyö, pienryhmätoiminta ja monialainen yhteistyö. Työskentely tapahtuu nuoren omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä. Yksilöllisen tuen tarve on jokaisella asiakkaalla erilainen ja tapaamiset ovat usein toiminnallisia.

Erityisnuorisotyö on kohdennettua nuorisotyötä ja ennen kaikkea sosiaalista vahvistamista. Erityisnuorisotyön tehtävänä on edistää nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä kohdentaa toimia silloin, kun tarve on suurempi.

Uraohjaaja auttaa opiskelu- ja työnhaussa

Uraohjaaja auttaa ja ohjaa jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sekä nuoria että heidän huoltajiaan. Uraohjaajaan kannattaa olla yhteydessä seuraavissa tilanteissa:

  • peruskoulu on päättynyt ja olet ilman jatko-opiskelupaikkaa
  • opinnot ovat keskeytyneet/keskeytymässä
  • tarvitset ohjausta ja neuvontaa jatko-opiskeluun ja työelämään liittyvissä kysymyksissä

Uraohjaaja

  • auttaa etsimään ja hakemaan opiskelupaikkoja
  • ohjaa erilaisiin tukipalveluihin
  • käy ohjauskeskusteluja nuoren kanssa
  • pyrkii lisäämään nuoren tietämystä koulutukseen liittyen eri menetelmin
  • tekee jatkosuunnitelman yhdessä nuoren kanssa

Etsivä nuorisotyö

Jos olet 17-29 -vuotias ja olet ilman koulutus- tai työpaikkaa, tarvitset apua opiskelu- tai työnhaussa tai muuten vaan elämänhallinnassa, ota yhteyttä. Mennään kahville ja jutellaan, jotta saadaan asiat eteenpäin. 

Etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat asiakkaita yksilötyössä tai pienellä porukalla keskustelun sekä tekemisen merkeissä.

Lehtinen Emma, etsivä nuorisotyöntekijä, 050 514 6618

Entin Kohtaamo

Entin Kohtaamossa on ajanvaraukseton yhteisvastaanotto torstaisin klo 14-16 

Jollet rohkene tulla yksin, voit ottaa kaverin mukaan. Voit myös ottaa yhteyttä työntekijäämme etukäteen ja pyytää vaikka tulemaan ulkopuolelle vastaan. Tule kahvittelemaan ja keskustelemaan haluamistasi asioista - voit asioida anonyymistikin.  

Entin Kohtaamossa tapahtuu torstaisin klo 14-16:

1.4.2021: Last call. Vielä kerran mahdollisuus keskustella yhteishausta. Paikalla uraohjaaja Kiira Lasarov-Pernaja.

8.4.2021: Kesätyöt. Vielä ehtii hakea

15.4.2021: Avoin kohtaamiskerta

22.4.2021: Autokouluun? Kaarinan autokoulu esittäytyy

29.4.2021: Kohtaamon vappurieha Vuolahdessa (kysyy lisää työntekijöiltä:)

Sosiaalipalveluiden tuki nuorille

Sosiaalipalveluista voi olla apua monissa erilaisissa tilanteissa ja murheissa. Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä sosiaalipalveluiden työntekijöihin.

Perhekeskuksen palvelut nuorille

Nuoren elämään ja aikuiseksi kasvamiseen liittyy monenlaisia uusia asioita. Tarjoamme nuorille ja heidän perheilleen tukea erilaisiin nuoruuteen liittyviin ilmiöihin.

Lue lisää Perhekeskuksen palveluista nuorille

Nuorten aikuisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa on oma sosiaalityöntekijä alle 25-vuotiaille nuorille aikuisille. Sosiaalityöntekijä Johanna on tavattavissa Entin Kohtaamossa torstaisin klo 14-16.

Lue lisää sosiaalityön palveluista

Päihteet ja mielenterveys

Jos oma päihteidenkäyttösi tai mielenterveyteen liittyvät asiat mietityttävät, voit jutella asioista kenelle tahansa nuoriso- ja sosiaalipalveluiden työntekijälle. Apua voit hakea myös terveyspalveluiden puolelta.

Lue lisää Kaarinan omasta mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Vintistä

Kesätöihin kaupungille?

Kaarinan kaupunki tarjoaa 16-25 -vuotiaille kaarinalaisille nuorille kesätyöpaikkoja kaupungin eri työyksiköistä arvonnan tai haastattelun kautta. Lue lisää nuorten kesätyöpaikoista

Tuumasta duuniin on tuki, jonka avulla kaarinalaiset nuoret voivat työllistyä. Nuori etsii itse kesätyöpaikan kaarinalaisesta yrityksestä ja kaupunki tukee yritystä palkkauksessa. Lue lisää Tuumasta duuniin -kesätyötuesta.

Jaa