Kaarina varautuu

Sivua päivitetty 20.12.2022.

Varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin yhdessä. Tältä sivulta saat tietoa, miten kotitaloudet voivat varautua ja mistä saat tietoa sähkökatkoista ja niiden aikana. Kaarinan kaupunki tiedottaa sähkökatkoista vain jos ne vaikuttavat kaupungin omiin palveluihin.

Sähkökatkojen vaikutukset kaupungin palveluihin

Kaarinan kaupunki on varautunut eri pituisiin sähkökatkoksiin siten, että ne eivät mahdollisuuksien mukaan haittaa asukkaiden arkea tai vaikuta kriittisiin palveluihin. Sähkönjakelu ei katkea kaupungin kriittisistä kohteista. Esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastot toimivat sähkökatkoista huolimatta ympäri vuorokauden.

Näin sähkökatkot voivat näkyä kaarinalaisten arjessa:

 • kaupungin palveluja joudutaan osittain supistamaan ja tiloja sulkemaan 
 • koulut, oppilaitokset ja päiväkodit ovat avoinna
 • katuvalot ja liikennevalot eivät välttämättä toimi
 • kaupat voivat joutua sulkemaan ovensa
 • kaupungin palvelunumerot voivat olla pois käytöstä
 • julkisessa liikenteessä voi olla häiriöitä

Kaupungin palvelut sähkökatkojen aikana

Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit ovat avoinna sähkökatkojen aikana. Tavoitteena on, että yksiköiden toiminta jatkuu mahdollisimman normaalina. Arjen turvallisuuden varmistamiseksi päiväkoteihin ja kouluihin on hankittu mm. patterikäyttöisiä yleisvalaisimia sekä taskulamppuja.

Ruokaa on tarjolla myös sähkökatkon aikana. Tarjolla voi mahdollisesti olla tavanomaisesta poikkeava ateria. Erityisruokavaliot on huomioitu varautumisessa.

Koulut ja päiväkodit ovat laatineet omia yksikkökohtaisia toimintaohjeitaan poikkeustilanteiden varalle. Näistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen yksikkökohtaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa terveyskeskuksen vuodeosastot toimivat sähkökatkoista huolimatta ympäri vuorokauden. Vastaanottopalveluita ja asiakastapaamisia saatetaan joutua perumaan ja sulkemaan sähkökatkon ajaksi. 

Terveydenhuollon apuvälineiden kotikäyttäjien tulee ladata laitteidensa akut sekä tarkistaa laitteiden kunto hyvissä ajoin ennen sähkökatkoa. 

Fölin joukkoliikenteen ja maksujärjestelmän pitäisi toimia myös sähkökatkojen aikana. Kaikki linjat pyritään ajamaan tavallisten aikataulujen mukaan ja mahdollisista häiriöistä tiedotetaan Föli-sovelluksessa. Sähköllä toimivia linja-autoja ladataan pääasiassa öiseen aikaan ja ne ovat ajossa, kun sähkökatkot ovat todennäköisimpiä. Fölillä on myös dieselkäyttöistä bussikalustoa.

Katuvalot ja muu ulkovalaistus eivät toimi sähkökatkon aikana. Huoltajia pyydetään huomioimaan tämä esimerkiksi lasten saapumisen ja lähtemisen osalta päiväkodeissa ja kouluissa.

Kirjastot, palvelupisteet ja näyttelytilat: Sähkökatkojen aikana lainaaminen ja palauttaminen tai muu sähköinen asiointi ei ole mahdollista. Kirjastot ja palvelupisteet pyritään pitämään auki, jos luonnonvaloa riittää. Omatoimikirjastot eivät ole avoinna sähkökatkojen aikana. Palvelupisteet pidetään avoinna tarvittaessa viestintää varten, katso alla kohta Viestintä poikkeustilanteissa.

Liikuntapaikat: 

 • Jos sähkökatkosta on tieto ajoissa, asiakkaita tiedotetaan ja sisäänpääsy tiloihin suljetaan noin tunti ennen määräaikaa.
 • Varatut vuorot pyritään perumaan etukäteen.
 • Ennakoimattoman sähkökatkon sattuessa sisäliikuntapaikat tyhjennetään asiakkaista. Paikalla oleva henkilökunta ohjeistaa miten toimitaan.
 • Varattavissa liikuntatiloissa vastuu sähkökatkon sattuessa on vuoron varanneella vastuuhenkilöllä.
 • Liikuntapalvelut antavat vuoroja varanneille toimintaohjeet etukäteen.
 • Toimintaohjeet ja sulkemisaikoja koskevat tiedot ovat näkyvillä myös ilmoitustauluilla tai sisäänkäynneillä. 

Nuorisotalot: Tilat ovat avoinna, lasten ja nuorten toiminta pystytään järjestämään soveltaen.

Viestintä poikkeustilanteissa

Lyhyet sähkökatkot voivat tulla eteen nopeastikin ja ilman ennakkotietoa. Kaarinan kaupunki tiedottaa asukkaitaan sähkökatkoista ja muista poikkeustilanteista sekä siitä, miten ne vaikuttavat kaupungin palveluihin, aina heti kun se on mahdollista.

Palvelupisteet ja Littoisten kirjasto ovat kriisitilanteiden infokeskuksia

Jos esimerkiksi sähköt katkeavat niin pitkäksi aikaa, että tietoa ei voida välittää puhelimien tai internetin kautta, Kaarinan ja Piikkiön palvelupisteet sekä Littoisten kirjasto toimivat asukkaiden ja sidosryhmien infokeskuksina.

Palvelupisteiden ja Littoisten kirjaston oviin ja infotauluihin laitetaan toimintaohjeita poikkeustilanteiden aikana myös vaikka sähkökatkosta ei olisikaan. Tiedonkulku halutaan varmistaa myös heille joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä välineitä.

Palvelupisteet ja Littoisten kirjasto voidaan myös pitää avoinna tavallista pitempään ja henkilökunta on paikalla opastamassa.

Palvelupisteiden yhteystiedot

Littoisten kirjaston yhteystiedot

Kaupungin viestintäkanavat

Kaarinan kaupungin ulkoiset viestintäkanavat, seuraa näitä myös häiriötilanteissa:

 • verkkopalvelu www.kaarina.fi
 • sosiaalinen media. Facebook, Instagram, Twitter
 • mediat (paikallislehdet, radio)
 • infonäytöt ja ovitiedotteet palvelupisteissä Kaarina-talolla ja Piikkiön kirjastossa sekä Littoisten kirjastossa.

Mihin ja miten varaudumme? - Vähennä kulutusta jo ennakkoon

Fingrid on suomalaisten sähkön kantaverkkoyhtiö. Fingridin mukaan sähkökatkokset ovat tulevana talvena 2022-23 tavallista todennäköisempiä. Syynä on Euroopassa käytävästä sodasta johtuva poikkeuksellinen energiamarkkinoiden tilanne. Seuraa Fingridin uutisista, muuttuuko arvio sähkökatkoksista

Kaarinassa sähkön jakelusta huolehtii Caruna. Carunan sivuilta saat tietoa sähkökatkoista ja ohjeita niiden varalle. Carunalla on myös käytössä Sähkövahti-palvelu asiakkailleen.

Monet sähköyhtiöt tarjoavat erilaisia palveluja sähkökatkoista, esimerkiksi tekstiviesteillä. Tarkasta asia omasta sähköyhtiöstäsi.

Kuntia on kehotettu varautumaan tulevana talvena alueittain kiertäviin noin kahden tunnin sähkökatkoksiin. ​Pidempiäkään sähkökatkoja ei voida täysin sulkea pois. ​Muutamaa tuntia pidempiä sähkökatkoja ei kuitenkaan pitäisi tulla, jos kyseessä ovat sähkön määrään liittyvät säätelytoimenpiteet. ​Pidempien katkojen syynä ovat todennäköisesti odottamattomat sähkönsiirtoverkkojen toimintaan liittyvät ongelmat. ​

 • Sähköpulan esiintyminen on todennäköisintä tammi-helmikuussa 2023 kovilla pakkasjaksoilla.
 • Sähköstä on pulaa todennäköisimmin arkiaamuisin (8-10) ja iltapäivisin (17-19), jolloin sähköä käyttävät laitteet ovat samanaikaisesti toiminnassa. 

Kaarinan kaupunki on varautunut eri pituisiin sähkökatkoksiin siten, että ne eivät mahdollisuuksien mukaan vaikuta kriittisiin palveluihin. 

Vähennä sähkön kulutusta

Yksi keino varautua on vähentää energiankulutusta jo nyt. Energiansäästötoimet eivät saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa sisäympäristölle ja asumisterveydelle. Lue ohjeet: Energiansäästö kotitalouksissa

Vinkkejä energiansäästöön Astetta alemmas -kampanjasivulta Kaarinan kaupunki on mukana kampanjassa, tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.

Varautumissuositukset ja toiminta häiriö- ja kriisitilanteissa

Pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on koonnut sivuilleen tietopaketin, miten häiriö- ja kriisitilanteissa toimitaan.

Häiriö- ja kriisitilanteet -tietopaketti

Lyhyet sähkökatkot

Lyhyet sähkökatkot eivät yleensä vaikuta esimerkiksi puhelimien tai internetin toimintaan. Lyhyenkin sähkökatkon aikana kuitenkin esimerkiksi jotkin kaupat voivat joutua sulkemaan ovensa tai jokin kaupungin palvelu, joka ei ole kriittinen, joudutaan sulkemaan väliaikaisesti. Katso yllä olevasta kohdasta Viestintä poikkeustilanteissa, miten saat tietoa kaupungin palveluista lyhyiden sähkökatkojen aikana.

 • Kaupungin toimipisteisiin on tulossa tarkemmat toimintaohjeet sähkökatkojen varalle ja tieto siitä, mitkä palvelut eivät ole käytössä lyhyen sähkökatkon aikana.

Varaudu lyhyisiin sähkökatkoihin tällä sivulla olevien ohjeiden mukaisesti.

 • Pidä ainakin akut ladattuina ja hanki varavirtalähteitä.

Pitkät sähkökatkot

Pitkän sähkökatkon aikana voi käydä niin, että puhelimet tai internet eivät toimi, eikä tietoa voi jakaa tai vastaanottaa sähköisten välineiden kautta.

 • Katso yllä olevasta kohdasta Viestintä poikkeustilanteissa, miten saat tietoa, jos sähköisiä välineitä ei voi käyttää.

Pitkä sähkökatko voi aiheuttaa niihin kaupungin palveluihin, joissa ei ole käytössä varavoimaa, katkoksia ja toimipisteitä voidaan joutua sulkemaan.

 • Kaupungin toimipisteisiin on tulossa tarkemmat toimintaohjeet sähkökatkojen varalle ja tieto siitä, mitkä palvelut eivät ole käytössä pitkän sähkökatkon aikana.

Väestonsuojelu

Suomen viranomaiset ovat varautuneet väestön suojelemiseen.

Lisätietoja väestönsuojelusta ja väestönsuojista saat Pelastustoimen sivuilta

Yhteystietoja

Laita talteen tärkeät yhteystiedot.

Soita hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa. Soita aina hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa. Soita myös silloin, kun epäilet näin olevan tai koet tilanteen uhkaavaksi. Hätäkeskuspäivystäjä lähettää sinulle poliisin, pelastuksen, ensihoidon tai sosiaalitoimen apua paikalle.

Vikailmoitukset ja Kaarinan kaupungin tekninen päivystys. Kaupungin kiinteistöihin, katuihin tai vesihuoltoon liittyvät vikailmoitukset.

 • Työaikana kaupungin puhelinkeskuksen kautta 02 588 4000.
 • Työajan ulkopuolella päivystysnumeroon 050 373 2549.

Ilmoita sähkökatkoksista, jotka eivät jo näy palveluntarjoajan omissa viestintäkanavissa:

 • Carunan Chatissa
 • Soittamalla Carunaan 0800 195 011. Numero on käytössä vuorokauden ympäri.
 • Selvitä ja laita muistiin oman sähköyhtiösi yhteystiedot.
Aukioloajat
Poikkeavat aukioloajat:

Juhannus
pe 21.6. suljettu

**********

Talviaikaan
maanantai klo 9-19
tiistai-perjantai klo 9-16

Kesällä 1.6.-31.8.
maanantai klo 9-17
tiistai-perjantai klo 9-16

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 9-16.
Arkipyhinä suljettu.
Käyntiosoite

Lautakunnankatu 1
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 50
20781 Kaarina

Puhelin
02 588 4010
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Palvelupiste Fiskari sijaitsee Kaarina-talossa ja toimii Kaarinan virallisena matkailuneuvontapisteenä.

Aukioloajat
Poikkeavat aukiolot:

Juhannusaatto 21.6. suljettu.

**********

maanantai klo 12-19
tiistai-perjantai klo 10-16
Heinäkuussa suljettu.

Palveluajat arkipyhien aattoina, juhannusaatonaattona ja jouluaatonaattona klo 10-16.
Arkipyhinä suljettu.
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä Piikkiön palvelupiste on suljettu.
Postiosoite

Hadvalantie 9
21500 Piikkiö

Puhelin
02 588 4020
Sähköposti
palvelupiste@kaarina.fi
Lisätietoja

Piikkiön palvelupiste sijaitsee Piikkiön kirjastolla.

Aukioloajat
Littoisten kirjasto on suljettu ajalla 29.7.-15.9.2024.

Tiloja käytetään Kotimäen koulun väliaikaisina väistötiloina.

​​​​​​​Tervetuloa Kaarinan pääkirjastoon ja Piikkiön kirjastoon!

________________________

Asiakaspalvelu avoinna
maanantai klo 12-19

Koulujen loma-aikoina ei asiakaspalvelua.
Lyhennetyt palveluajat arkipyhien aattoina klo 10-16.

Omatoimikirjasto avoinna ma-su klo 7-21.

Ei palautusluukkua.
Postiosoite

Littoistentie 525
20660 Littoinen

Puhelin
02 588 4408 (050 314 6179)
Sähköposti
littoisten.kirjasto@kaarina.fi
Lisätietoja

Littoisten kirjasto toimii myös Kotimäen koulukirjastona.

Omatoimiaikana pääset sisään kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Lukulaite on oven vasemmalla puolella. Jos sinulla ei ole tunnuslukua, saat sen Vaski-kirjastoista, ota henkilöllisyystodistus mukaan.
 

Littoisten kirjastossa ei ole kassaa, kirjastomaksut voit maksaa Vaski-verkkokirjastossa tai muissa Vaskin toimipisteissä. 


Somekanavat:

Kaarinan kirjastot Facebookissa

Kaarinan kirjastot Instagramissa

 

Jaa