Aineistot

Tiesitkö, että kirjastoista voi lainata paljon muutakin kuin kirjoja ja lehtiä?

Lainattavaa monessa muodossa

Kirjastosta voi lainata monenlaista aineistoa. Kaarinan kirjaston kokoelmiin kuuluvat kirja-aineiston lisäksi myös lehdet, dvd- ja blu-ray -tallenteet, kielikurssit, musiikkiäänitteet, nuotit, konsolipelit ja äänikirjat. Kirjastosta voi lainata myös askelmittareita, sähkönkulutus- tai pintalämpömittarin ja kausikortteja.

Selaile aineistoja Vaski-verkkokirjastossa

E-aineistot - kirjasto aina mukanasi

Vaski-kirjastojen asiakkaana pääset helposti lukemaan sähköisiä kirjoja ja lehtiä, tai kuuntelemaan musiikkia. Tarvitset vain kirjastokortin ja tunnusluvun. Useimpia e-kirjoja voit lukea suoraan selaimessa - et tarvitse lukuohjelmaa tai Adobe-tunnusta.

E-kirjojen laina-aika on enimmillään 2 viikkoa ja lainat palautuvat itsestään laina-ajan päättyessä. Myöhästymismaksuja ei siis voi tulla.

Tutustu e-aineistoihin Vaski-verkkokirjastossa tai eKirjastossa

Lehdet

Kaarinan kirjastoihin tilataan yhteensä yli 400 vuosikertaa aikakausi- ja sanomalehtiä. Uusin lehti on luettavana kirjastossa ja aikakauslehtien vanhempia numeroita voi lainata. Lehtien laina-aika on kaksi viikkoa.

Kirjastossa voi käyttää myös e-lehtipalveluja ePress ja eMagz, joiden kautta voi lukea kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä. Pääkirjaston lehtisalissa on asiakaspääte e-lehtien lukemiseen. 

Kaarinan kirjastojen lehdet

Musiikki

Pääkirjaston musiikkiosastolla on laaja valikoima äänitteitä ja nuotteja eri musiikinlajeista. Musiikkiosastolta voi lainata myös DVD-levyjä, kirjoja ja lehtiä. Lasten musiikkiäänitteet ja lastenlaulunuotit löytyvät lastenosastolta.

Musiikkilehdet löydät lehtisalista. Uusin numero on kirjastossa luettavana ja vanhempia numeroita voi lainata.
Musiikkiosastolle tilattavat lehdet löydät pääkirjaston lehtilistasta.

Pääkirjaston musiikkiosastolla voit kuunnella CD-levyjä. Pyydä kuulokkeet henkilökunnalta tai käytä omia.

Musiikkitila Kivikarissa voit soittaa sähköpianoa, -rumpuja tai -kitaraa. Voit myös tuoda oman soittimesi.
Lisätietoa musiikkitila Kivikarista ja sen varaamisesta. 

Mitä muuta kirjastosta voi lainata?

Kirjastosta voi lainata myös askelmittareita, sähkönkulutus- tai pintalämpömittarin tai kausikortteja.

Kirjaston lainattavat esineet

Kaarinan kirjastojen kokoelmapolitiikka ja valintaperusteet

Kirjaston kokoelmapolitiikka määrittelee, millaista aineistoa kirjastoon hankitaan ja millä perusteella. Se määrittelee myös, kuinka kirjaston kokoelmaa ylläpidetään ja kehitetään. Jokaiselle Kaarinan kaupunginkirjaston toimipisteelle on laadittu oma kokoelmapolitiikka. Lyhentämättömään kokoelmapolitiikkaan voit tutustua tästä

Kokoelmapolitiikan laatiminen

Kokoelmapolitiikan lähtökohtana on sivistyksellinen tasa-arvo. Kokoelman tulee tarjota asiakkaille tietoa, elämyksiä ja virkistystä sekä tukea opiskelua ja harrastustoimintaa. Kokoelman tulee olla riittävän kattava, vastata kysyntää ja antaa mahdollisimman ajantasaista ja oikeaa tietoa.

Kokoelmapolitiikan laatiminen aloitetaan tutkimalla kunnan väestörakennetta, kirjaston asiakkaita, kirjaston tarjoamia palveluita, paikallisia tarpeita sekä kirjaston asemaa kirjastoverkossa. Eri kirjastojen kokoelmaa kehitetään vastaamaan kyseisen kirjaston profiilia.

Vastuu kokoelmapolitiikasta

Vastuu kokoelmapolitiikasta on kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtajalla. Käytännön työ on delegoitu vastuullisille informaatikoille, kirjastonhoitajille ja kirjastovirkailijoille.

Määrärahat ja hankintakiintiöt

Aineistomäärärahat jaetaan vuoden alussa pääkirjaston eri osastoille sekä lähi- ja koulukirjastoille edellisen vuoden lainauksen, hankinnan ja kokoelman mukaan. Aineistoa voidaan hankkia tämän kiintiön asettamissa rajoissa. Vain lehtihankintoihin osoitetaan määrärahat erikseen.

Aineiston hankinta

Aineistotilaukset tehdään sähköisesti. Hankintapaikat kilpailutetaan yhteistyössä Vaski-kirjastojen kanssa. Kysynnän ollessa suurta kappalemääriä lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Maksuton ja kirjastolle lahjoitettu aineisto

Maksutonta ja lahjoitettua aineistoa koskevat samat kokoelmapoliittiset kriteerit

Asiakkaiden hankintaehdotukset ja valitukset

Asiakkaiden hankintaehdotukset sekä kokoelmaa koskevat valitukset pyydetään kirjallisena. Asiakkaiden hankintaehdotukset toteutetaan, mikäli ne ovat kokoelmapolitiikan mukaisia. Valitukset käsittelee kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja.

Kokoelman huolto

Kokoelman huolto on aineiston arviointia, karsintaa ja varastointia, mutta myös aineiston esillepanosta, järjestyksestä ja fyysisestä kunnosta huolehtimista.

Poistoperusteita ovat aineiston vanhentuminen, vähäinen käyttö ja huonokuntoisuus. Tilanpuutteen vuoksi lehdet poistetaan nopeasti. Sanomalehtiä säilytetään 1-3 kuukautta ja aikakauslehtiä 1-2 vuotta. Kirjaston varastoon siirretään klassikkoteoksia.

Kokoelman arviointi

Kokoelmien arvioinnin pohjana ovat kirjaston tilastot, asiakaskyselyt ja asiakaspalaute. Kokoelmia arvioidaan jatkuvasti myös käytännön työssä: hyllytyksessä, lainauksessa, palautuksessa ja varausten seurannassa. Myös Vaskin yhteiset kokoelmalinjaukset ja -projektit toimivat kokoelman arvioinnin välineinä.

Kaarinan pääkirjaston kokoelmapolitiikka

Kirjaston nykyinen kokoelma

Nykyinen kokoelma kattaa kaikki yleisen kirjaston normaalit aihealueet ja materiaalityypit. Erityisesti on kuitenkin kiinnitetty huomiota paikallisten oppilaitosten tarvitsemaan aineistoon, dvd-elokuviin sekä pop- ja rockmusiikin kokoelmaan. Kokoelma on pääosin suomenkielinen.

Aineiston yleiset valintaperusteet

Aineiston valinnassa otetaan huomioon

 • aineiston sisällön laatu, ajankohtaisuus ja kotimaisuus
 • asiakasryhmien tarpeet ja kysyntä sekä kirjaston asema kirjastoverkossa ja kirjaston yhteistyökuviot
 • kokoelman uusiutuvuus ja kokoelmapoliittiset linjaukset: puutteet kokoelmassa, kokoelman jonkin osan täydentäminen
 • aineistolajit: kirja, av-aineistoa perinteisissä ja uudemmissa formaateissa (dvd/blu-ray -levy, cd-levy), e-aineistot
 • kielet: suomi, kaunokirjallisuudessa lisäksi ruotsi ja englanti
 • Vaskin yhteiset kokoelmalinjaukset

Kaunokirjallisuuden valintaperusteet

Kaunokirjallisuudesta hankitaan kattavasti alkukielistä suomeksi julkaistua kaunokirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta asemansa vakiinnuttaneilta kirjailijoilta, sekä esikoisteoksia tai muuten huomiota herättäneitä teoksia. Omakustanteita yms. hankitaan harkiten.

Runohankinnoissa huomioidaan erityisesti Runo-Kaarina ja esikoiskokoelmat. Ruotsin- ja englanninkielisestä kaunokirjallisuudesta hankitaan alkukielistä ja kysyttyä aineistoa.

Tietokirjallisuuden valintaperusteet

Suomenkielisestä tietokirjallisuudesta hankitaan arkielämän keskeinen aineisto sekä eri alojen perusteokset ja yleistajuiset teokset. Erityisalojen aineistoa hankitaan harkiten. Ammattiopisto Livian kurssikirjoja hankitaan. Jos alalta ei ole suomenkielistä kirjallisuutta, voidaan hankkia myös ruotsin- tai englanninkielistä aineistoa.

Musiikin valintaperusteet

Musiikin valinnassa painopiste on kotimaisessa musiikissa. Musiikkiäänitteiden hankinnassa painotetaan pop- rock- ja viihdemusiikkia. Muita musiikkiäänitteitä hankitaan harkiten. Musiikkikirjoista hankitaan suomenkielisiä teoksia. Nuottihankinnoissa painopiste on pop- ja rockmusiikissa sekä laulukokoelmissa. Soitonoppaita hankitaan suosituimmille soittimille ensisijaisesti suomeksi. Dvd-elokuvia hankitaan valikoidusti tarjonnan mukaan. Musiikkilehdistä tilataan tärkeimmät kotimaiset sekä muutama vieraskielinen.

Muun aineiston ja lehtien valintaperusteet

Suomenkielisistä äänikirjoista hankitaan kaikki ilmestyvä aineisto. Englannin- ja ruotsinkielisiä äänikirjoja hankitaan valikoiden. Kielikursseja hankitaan opiskelu- ja harrastustarpeisiin. Dvd- ja blu-ray -muodossa hankitaan klassikkoja ja viihdettä sekä palkittuja ja laadukkaita elokuvia ja tv-sarjoja. Myös tietoteoksia, kuten dokumenttielokuvia ja oopperoita, hankitaan näissä muodoissa.

Sanomalehdistä tilataan valtakunnalliset päälehdet ja paikallislehdet. Aikakauslehdistä tilataan tärkeimmät yleislehdet ja eri alojen päälehtiä. Vieraskielisistä lehdistä tilataan valtakielistä 1-2 lehteä, jotka ovat jollain erikoisalalla tärkeitä. Vieraskielisenä tilataan esimerkiksi musiikki- ja sisustuslehtiä.

Vaskin verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytettävissä on e-lehtiä, e-kirjoja ja tietokantoja.

Lasten- ja nuorten aineisto

Pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle hankitaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä materiaalia, pääpaino on suomenkielisessä materiaalissa. Kuvakirjoissa huomioidaan erityisesti tarina ja kuvitus. Lasten- ja nuorten kaunokirjallisuutta hankitaan monipuolisesti. Omakustanteita yms. hankitaan harkiten. Suosituimpia kirjoja hankitaan lukuisia kappaleita. Lisäksi kirjavinkkarin vinkkaamia kirjoja, Ketunkierros-lukudiplomikirjoja sekä Kirjava Kettu -ehdokaskirjoja hankitaan useita kappaleita.

Äänikirjoissa hankinta painottuu lastenkirjallisuuteen, missä kysyntä on suurinta. Nuorten ja nuorten aikuisten äänikirjoista hankitaan vain suosituimmat. Kirjastoon hankittavien lasten ja nuorten dvd-levyjen sekä blu-ray -levyjen on oltava sisällöltään ikäryhmälle sopivia. Konsolipeleistä hankitaan kysytyimmät Xbox- ja Playstation-pelit.

Kirjastoon ei hankita

 • väitöskirjoja, komiteamietintöjä
 • erikoisalojen ammattikirjallisuutta
 • antikvaarista aineistoa
 • ihmisarvoa loukkaavaa tai rasistista aineistoa
 • rikokseen yllyttävää aineistoa

Piikkiön lähikirjaston kokoelmapolitiikka

Piikkiön kirjasto toimii lähikirjastona, jolla on kohdennettu kokoelmapolitiikka. Kokoelman painopistealueina ovat lapset, koululaiset ja ikähmiset.

Lasten ja nuorten kokoelmaan hankitaan suomenkielistä kirjallisuutta. Valikoiden hankitaan musiikkiaineistoa, äänikirjoja, sarjakuvia, kansanrunoutta, näytelmiä ja lehtiä.

Aikuisten kokoelmaa luonnehtii suomenkielisyys, uusiutuvuus ja ajankohtaisuus. Kokoelman painopiste on kaunokirjallisuudessa. Valikoiden hankitaan runoja, kansanrunoutta, äänikirjoja, elokuvia ja sarjakuvia. Tietokirjallisuutta hankitaan suppeasti.

Aikakauslehtiä tilataan melko laajasti: etupäässä yleisaikakauslehtiä ja harrastelehtiä. Sanomalehdistä tilataan paikallislehdet ja suurimmat valtakunnalliset lehdet.

Littoisten lähikirjaston kokoelmapolitiikka

Littoisten kirjasto toimii perhekirjastona ja Kotimäen koulun koulukirjastona, joten kirjastoon hankitaan pääasiassa suomenkielistä lasten ja nuorten aineistoa. Pääsääntöisesti aineistoa hankitaan yksi kappale. Suosituista kirjoista hankitaan useita kappaleita kysynnän mukaan. Aikuisten osastolle hankitaan kaunokirjallisuudesta kotimaiset ja ulkomaiset suosikit sekä tietokirjallisuudesta yleisiä teoksia.

Lehdistä hankitaan paikalliset sanomalehdet sekä suosituimpia naistenlehtiä, yleisaikakauslehtiä ja harrastelehtiä. Kokoelmaan voidaan hankkia aikuisten perhe-elokuvia, kielikursseja, CD-levyjä, romppuja ja vieraskielistä kirjallisuutta.

Koulukirjastojen kokoelmapolitiikka ja aineiston valintaperusteet

Koulukirjastoissa kokoelman tarkoituksena on palvella mahdollisimman hyvin koululaisten tarpeita. Aineiston valinnassa huomioidaan koulukirjaston käyttäjien ikä ja lukutaito. Erityisesti helppolukuisia kirjoja hankitaan tukemaan koululaisten lukutaidon kehittymistä. Koulukirjastoissa aineiston hankinnassa suositaan kirjoja, mutta kokoelmiin voidaan hankkia myös muuta lasten- ja nuorten aineistoa.

Jaa