Taidehankinnat ja julkinen taide

Kaarinassa noudatetaan taidehankintojen yhteydessä prosenttiperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että osa uusien rakennushankkeiden kustannuksista ohjataan taiteeseen. 

Ajankohtaisimpia taidehankkeita ovat tällä hetkellä Valkeavuoren uuden kampuksen taidehankinnat sekä Piispanlähteen koulun uusiin tiloihin tulevat taidehankkeet. Lisäksi ovat alkamaisillaan Kuovinkadun päiväkodin ja Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat.

Viimeisin valmistunut taidehankintakokonaisuus on Hovirinnan uuden koulutalon teokset, jotka elävöittävät koululaisten arkea niin sisätiloissa kuin pihallakin. Hovirinnan suomen- että ruotsinkielisen koulun oppilaan osallistuivat taideteosten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valmiissa teoksissa on vahvasti nähtävissä ja esillä oppilaiden kädenjälki. Sisätaide valmistui keväällä 2022 ja ulkotaide valmistui syksyllä 2023. 

Muihin toteutuneisiin taidehankkeisiin lukeutuu muun muassa vuonna 2018 avautuneen Kaarina-talon täydentävät taidehankinnat, jotka valmistuivat kulttuuri- ja kirjastotalon aulatiloihin alkusyksystä 2020 sekä Valkeavuoren liikuntahalliin toteutuneet taidehankinnat. 

Prosenttiperiaate ja hankintaprosessi

Kaarinassa on tehty päätös prosenttiperiaatteen noudattamisesta taidehankinnoissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että osa rakennushankkeiden kustannuksista käytetään taiteeseen. Rakennushankkeita suunniteltaessa yksi prosentti on usein toimiva työluku, mutta kaikkien hankkeiden taidemäärärahat on hyvä arvioida tapauskohtaisesti yksi kerrallaan kunkin hankkeen ominaispiirteet, kuten laajuus, näkyvyys, toteutustapa, rakennusmateriaalit ja tulevat käyttäjäryhmät, huomioiden. Toisin sanoen prosenttiperiaatteen noudattamisessa ei ole kysymys kiinteästä yhden prosentin budjettiosuudesta, vaan siitä, että taide huomioidaan hankesuunnittelussa. Näin eri kohteisiin on varattu eri suuruisia summia taidehankkeisiin. Taidehankintojen prosenttiperiaatetta sovelletaan peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeisiin. 1.6.2017 voimaan tulleen kaupungin hallintosäännön § 29 mukaan taidehankinnoista päättää vapaa-ajan lautakunta.

Jokaiselle julkisen taiteen taidehankintoja varten kootaan prosenttitaidetyöryhmä. Työryhmiin tulee edustajat rakennuspalveluista, hankkeen arkkitehti- tai suunnittelutoimistosta, tilan käyttäjiltä ja vapaa-ajan lautakunnasta. Lisäksi ryhmään kutsutaan taidealan ja/tai –kentän asiantuntijaa. Työryhmän koollekutsuja ja sihteeri tulee kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Kulttuuripalvelut toimii taidehankkeiden koordinaattorina, ellei työryhmä päätä toisin. Taidehankintatyöryhmä tutustuu ensin kohteeseen ja pohtii minkälaista taidetta kohteeseen sopi joka taas ohjaa minkälaiset hankintatavat voisi olla ajankohtaisia huomioon ottaen mm. budjetti, aikataulu, rakennuskohteen luonne sekä teoksen tai teosten toivottu elinkaari. Taidehankintatyöryhmä tekee ehdotuksen taidehankinnasta vapaa-ajan lautakunnalle, joka tekee päätöksen. Tämän jälkeen taiteilijan kanssa tehdään sopimus ja taiteilija ryhtyy töihin. Kun taide on valmistunut luovutetaan se kaupungille (tilaajalle) ja teos liitetään kaupungin taidekokoelmaan.

Hovirinnan koulutalo 2021-2023

Hovirinnan koulutalo on päätetty toteuttaa uudisrakennuksena. Tulevassa koulurakennuksessa toimii kaksi 1-6- luokkien koulua (Hovirinnan koulu, suomenkielinen opetus sekä S:t Karins svenska skola, ruotsinkielinen opetus) sekä ruotsin- ja suomenkielinen esiopetus. Vanha koulutalo on purettu osittain uudisrakennuksen tieltä. Vanhan koulutalon keittiötilat ovat väistötiloissa toimivien yksiköiden käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen asti.

Koulutalon arkkitehtisuunnittelusta vastaa ARK Takala ja kokonaisurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Hovirinnan koulutalon rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2020 ja uusi koulutalon otettiin käyttöön alkukeväältä vuonna 2022.

 

Hovirinnan koulutalon taidehankinnat 2021-2023

Hovirinnan uuden koulutalon taidehankinnassa oppilaita osallistettiin sekä sisä- että ulkotaiteen suunnittelussa ja osittain myös toteutuksessa. Taiteen suunnitteluvaiheessa taidehankkeen taiteilijat, Ritva Kovalainen ja Erika Kallasmaa ovat pitäneet yhteisiä työpajoja oppilaiden kanssa sekä käyneet yhteisellä retkellä oppilaiden ja opettajien kanssa Katariinan laakson luontopoluilla syksyllä 2021, keräämässä ja luomassa ideoita, ajatuksia ja materiaalia taideteoksiin.

Kovalaisen johtamassa Seikkailija-ryhmässä taiteilija valokuvasi ryhmän oppilaita eri paikoissa, tutkimassa, kiipeilemässä, hyppelemässä jne. Valokuvia käytettiin Ritvan tekemien koulun ruokasaliin tulevien teosten yksityiskohtina, joista osa valikoituu myös koulun tulevien tarjottimien kuva-aiheiksi. Valmiissa teoksissa oppilaita voi nähdä seikkailemassa teosten ympäristöissä, osa näkyvämmin, osa pieninä yksityiskohtina.

Kallasmaa johtama Haltija-ryhmä muotoili Erikan johdolla savesta haltiaveistoksia. Veistoksista tehtiin pronssivaluja, joita kiinnitetään suuriin, Hovirinnan koulutalon pihalle siirrettyihin kivilohkareisiin. Lisäksi valmiista ”kivihaltijoista” tehdään asfalttimaalauksia koulutalon pihaan.

Kovalaisen taide näkyy jo Hovirinnan koulutalon arjessa. Ruokasalissa löytyy muun muassa tarjottimet sekä teokset Maan ääriin ja Tarinoita suuresta tammesta –sarja, joissa näkyy oppilaita seikkailemassa luonnon keskellä. Luokkahuoneiden lasiseinissä taas kulkee Kanssakulkijat –sarja, joissa metsä ja oppilaat kohtaavat toisiaan.

Kallasmaan ulkotaide on vasta rakenteilla, sillä pronssivaluja ja kiinnityksiä sekä pihamaalauksia voidaan vain tehdä lämpimillä keleillä ja silloin kuin koulupiha ei ole jokapäiväisessä käytössä. Ulkotaide on arvioitu valmistuvan elokuun 2023 mennessä.

Hovirinta koulutalon taidetta

Ritva Kovalainen: Emopuu sarjasta Tarinoita suuresta tammesta (2022). Laminoitu pigmenttituloste alumiinikomposiittilevylle.
Kuvien henkilöt, eläimet ja haltiahahmot on toteutettu yhteistyössä Hovirinnan koulutalon oppilaiden kanssa.
Erika Kallasmaa: Ikuiset ystävät (2023) Ulkotaide; pronssi, luonnonkivi.
Teoskokonaisuudessa on osallistettu Hovirinnan koulutalon oppilaita.

Hovirinnan rantasauna 2024-2025

Kaarinan keskustan läheisyyteen, Hovirinnan ranta-alueelle rakennetaan uusi rantasauna, joka sijoittuu venesataman ja uimarannan väliin. Yksikerroksinen rakennus tulee käsittämään sekä ravintolan että julkisen saunan, ja se tulee olemaan avoinna ympäri vuoden kaikille kuntalaisille. Rantasaunalta avautuu terassi sekä laituri Kuusistonsalmen suuntaan. Hovirinnan rantasauna on yksi Kaarinan kaupungin meneillään olevista julkisen taiteen hankkeista. Taidehankinta valmistellaan vuoden 2024 aikana ja toteutetaan vuosien 2024-2025 aikana. Taidehankinalle avataan teoshaku kesällä 2024. Rantasaunan suunnitellaan valmistuvan kesäksi 2025.

Julkinen taide tulisi tavoittaa mahdollisimman monta kuntalaista. Koska kyseessä on saunatila, on suosituksena, että taide sijoitettaisiin ulkotilaan rantasaunan ympäristöön tai sen yhteydessä. Tällöin taide voisi olla konkreettista, näkyvää ja säänkestävää. Taiteen sijoittaminen itse rakennukseen voisi myös olla mahdollista.

Teoshaku - Hovirinnan rantasaunan taidehankinta 20.6.–25.8.2024

Kaarinan kaupunki avaa teoshaun, jonka tavoitteena on löytää pysyvää julkista taidetta Hovirinnan uuteen rantasaunaan ja/tai sen yhteyteen. Teoshaku on käynnissä 20.6.-25.8.2024, ja se toteutetaan Kaarinan kaupungin prosenttiperiaatteen taidehankintana. Teoshaun teemana on vesi, merellisyys, luonto ja sauna. Teokselle/teoksille on varattu kokonaisuudessaan 16 000 euroa. Teoshaku on avoin Varsinais-Suomen alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taiteen tekijöille.

Teoshaun tavoitteena on elävöittää ranta-aluetta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia taiteen keinoin. Teoshaun avulla halutaan tuoda taidetta saavutettavaksi ja osaksi kuntalaisten arkea sekä tukea seudulla tehtävää taidetta.

Lataa teoshaun tarkempi ilmoitus ja ohjeistus alta.

Uutinen teoshausta voit lukea tästä.

Teoshaku - Hovirinnan rantasaunan taidehankinta 2024

Kairiskulman päiväkoti 2024-2025

Kairiskulman uusi päiväkoti rakennetaan Kuovinkadun vanhan ja käytöstä poistetun päiväkodin tontille kaksikerroksisena uudisrakennuksena huomioiden rakennuksen tarkoituksenmukainen sijoittuminen suhteessa piha- ja liikennejärjestelyihin. Kuovinkadun tontti sijaitsee toiminnallisesti nykyisten ja uusien Piispanristin ja Lemunniemen asukkaiden kannalta hyvin saavutettavissa ja liikennevirtojen kannalta hyvässä sijainnissa.

Uudisrakennukseen sijoittuva päiväkotitoiminta (varhaiskasvatus- ja esiopetus) palvelee Piispanristin ja Lemunniemen alueen lapsiperheitä. Uusi päiväkoti on saavutettavissa myös muilta asuinalueilta kulkuyhteyksien myötä. Tilat suunnitellaan kahdeksalle lapsiryhmälle ja suunnittelussa huomioidaan varhaiskasvatuslain 540/2018 10 § velvoitteet eli toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Hankkeessa keskeistä on kaikkien tilojen joustava käyttö, kustannustehokkuus ja uudenaikainen pedagoginen lähestymistapa niin tarkoitustenmukaisia varhaiskasvatuspaikkoja kuin opetusjärjestelyitä (esiopetus) toteutettaessa.

Kairiskulman päiväkoti on prosenttiperiaatteen kohde ja siihen aletaan valmistella julkisen taiteen taidehankinta vuoden 2024 aikana. Kohteelle perustettu taidehankintatyöryhmä pohtii mahdollisia vaihtoehtoja ja valitsee aikanaan taiteen hankintamuodon.

Piispanlähteen yhtenäiskoulu 2022-

Piispanlähteen koulu muodostuu kahdesta toisistaan noin kilometrin etäisyydellä olevasta koulurakennuksesta, jotka toiminnallisesti ja hallinnollisesti muodostavat yhden kouluyksikön. Yläkoulun osasta puhuttaessa käytetään termiä Nuortentalo ja alakoulun osalta Lastentalo. Nyt käynnissä olevan rakennus- ja laajennushankkeen valmistuttua Lastentalo on laajennettu ja peruskorjattu vuosiluokkien 0-4 oppilaiden tarpeisiin. Nuortentalon osalta rakennus peruskorjataan ja laajennetaan vuosiluokkien 5-9 käyttöön.

Alueen esittely

Kaarinan kunta rajautuu mereen. Piispanlähteen koululta on linnuntietä merelle pari kilometriä. Alue on ollut asuttu jo varhaisista ajoista lähtien. Tällä hetkellä Kaarinassa asuu runsaat 35 000 ihmistä ja sen pinta-ala on vajaa 200 km², josta 1,05 km² on vesistöjä. Koulu kuuluu Piispanristin alueeseen, joka sijaitsee suuren harjualueen päällä ja lähteitä on useita. Koulun pihalta näkyy Sauhuvuori, jonka laella on entisöity pronssikautinen hauta. Paikka on myös viikinkiaikana toiminut ns. merkinantovuorena varoitusketjussa. Koulussa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja mm.  läheisessä metsässä arvellaan liito-oravan vierailevan.

Piispanlähteen nuortentalon laajennusosa 2022-2026

Piispanlähteen nuortentalon laajennusosaan on kaavailtu kolmea eri taidehankintaa: sisälle, ulos sekä nuortentilaan. Taidehankinnat sisä- ja ulkotilaan toteutettiin rinnakkaisella luonnostilauksella vuoden 2022-2023 aikana. Sisätilan päädyttiin hankkimaan taideteos kuvataiteilija Oona Tikkaojalta. Tikkaojan teoksen nimi on Ryöppy ja on runsas ja värikäs riippuva teos kierrätysmateriaaleista, joka tulee sijoittumaan laajennusosan keskiöön, 1. ja 2. kerrosten välille. Ulkotilaan päädyttiin hankkimaan taideteos kuvataiteilijalta Merja Pitkäseltä. Pitkäsen teoksen nimi on Reitti, ja koostuu ruostumattomasta teräsveistoksesta, joka reitin omaisesti tulee sijaitsemaan rakennuksen länsipäädyssä. 

Nuortentilaan on tulossa yhteisöllinen teos tai teoskokonaisuus, joka rakentuu vahvasti yhdessä nuorten kanssa. Teos/teoskokonaisuus voi tarvittaessa laajentua myös piha-alueelle.

Valkeavuoren kampus 2023-2025

Valkeavuoren alue sijaitsee Kaarinan keskustassa lähellä palveluita ja luontoa. Alue on koulu- ja päiväkotiympäristön lisäksi monikäyttöinen sivistys- liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisopistotoimintaa tukeva oppimisympäristö.

Varhais- ja esikasvatuksessa sekä perusopetuksessa on lapsia ja oppilaita noin 1150, joiden lisäksi koulukeskuksen tukipalveluiden, päiväkodin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä on 160. Yhteensä kampusaluetta käyttää arjessaan noin 1500–1600 ihmistä. Kampuksella on myös liikuntahalli, joka valmistui keväällä 2022. Kampusalueen käyttäjien arvoja ovat yhteisöllisyys, ennakkoluulottomuus, vastuullisuus sekä toisten kunnioitus. Uusi kampusalue valmistunee vuoden 2025 aikana.

 

Valkeavuoren kampuksen taiteen visio

Valkeavuoren kampuksen taiteen visio: Valkeavuoren kampuksella taide on kiinteä osa arkea. Kampukselle toteutettava taide tukee vuorovaikutusta ja oppimista. Taiteen lähtökohtia ovat paikka- ja yhteisösidonnaisuus sekä monimuotoisuus ja osallistaminen, jotka tulevat näkymään muun muassa taideteosten toteutustavoissa. Kestävä, oivaltava ja osittain uusiutuva taidekokonaisuus lisää koko alueen viihtyisyyttä ja ottaa huomioon kampuksen tulevat käyttäjät ja toiminnot.

Valkeavuoren taidehankinnat 2023-2025

Valkeavuoren kampuksen taidehankinta koostuu kolmesta kokonaisuudesta: taidehankinnat ulko- ja sisätilaan sekä yhteisölliset taidehankinnat lyhyemmille jaksoille.

​​​​​​​1. Taidehankinta: Oona Tikkaoja – Valkeavuoren muut maailmat

Ensimmäinen taidehankinta kohdistui ulkotilaan ja hankintatapana käytettiin suoratilaus taiteilijalta. Teoskokonaisuus Valkeavuoren muut maailmat tilattiin kuvataiteilija Oona Tikkaojalta. Toteuttava teoskokonaisuus pohjautuu Tikkaojan Piiloleikki – yhteisötaideteoskonseptiin ja tulee käsittämään sekä fyysisiä että digitaalisia osia niin kampuksen ulko- kuin sisätilaan.

Osallistu Valkeavuoren kampuksen taiteen luomiseen

Valkeavuoren muut maailmat -nimisessä teoskokonaisuudessa kehitellään yhdessä mielikuvitusmaailmoja kampuksen ympäristöön. Mielikuvitusmaailmoiden runsaudesta näkyy ympäristössä pieniä merkkejä, jotka kutsuvat tutkimaan maailmaa tarkemmin.

Osa teoksesta koostuu pronssiin valetuista reliefeistä, jotka ovat kuin arkeologisia löydöksiä muuten näkymättömiin jäävistä mielikuvitusmaailmoista. Suurin osa teoksen sisällöstä on digitaalisessa muodossa. Fyysinen ja digitaalinen sisältö muodostavat mobiililaitteilla pelattavissa olevan tarinallisen seikkailureitin, jossa pronssimerkiltä toiselle liikkuessaan käyttäjä pääsee tutkimaan mielikuvitusmaailmoja tarkemmin.

Kuvataiteilija Oona Tikkaoja ja sanataiteilija Veera Vähämaa ohjaavat taidepajoja, joihin kutsutaan osallistumaan Valkeavuoren kampuksen käyttäjiä, sekä lapsia että aikuisia. Työpajoja järjestetään kuudesta eri teemasta, joissa käsitellään erilaisin taiteellisin menetelmin mm. muiden maailmojen yhteiskuntajärjestystä, kasvillisuutta, rakennuksia, esineitä ja olentoja. Teosta tehdään vuosina 2024-25, ja se on valmis käyttöön syksyllä 2025.

Tutustu Valkeavuoren muut maailmat -teoskokonaisuuteen tästä ja tule ilmoittaudu mukaan työpajoihin!  

2. Taidehankinta: Hissikuilu ja aitiot

Syksyllä 2023 järjestettiin avoin portfoliohaku Valkeavuoren kampuksen sisätaiteelle. Lämmin kiitos kaikille Valkeavuoren hakuun osallistujille! Määräaikaan mennessä saapui 75 kpl pääosin erittäin korkeatasoisia ja kiinnostavia portfolioita. Taidehankintatyöryhmä tutustui kaikkiin portfolioihin huolella ja valitsi rinnakkaisen luonnostilauksen -vaiheeseen viisi kuvataiteilijaa. Hankintaprosessissa valitaan yksi luonnos toteutettavaksi.

 

3. Taidehankinta: Talon tarina

Yhteisöllisen työskentelyn kautta, esimerkiksi yhdessä yhteisötaiteilijan kanssa, luodaan taiteen kautta kampusrakennuksen tarinan yhdessä käyttäjien kanssa.

Tuloksena syntyisi tunnistettavat identiteetit rakennuksen eri osille. Taidehankinta käsittäisi useampaa teosta eri puolilla kampusrakennusta. Teostoteutus esimerkiksi teippauksin, maalaamalla, Hyssny-toteutus akustiikkalevyille tai vastaava, riippuen teosten ideasta ja sijoituspaikoista. Teosten sijainnit pohditaan yhdessä käyttäjien kanssa. Taidehankinnan eri teostoteutukset mahdollistavat kuva-aiheiden vaihtamisen esimerkiksi neljän vuoden välein.

Jaa