Koulunuorisotyö

Kaarinan jokaisella yläkoululla työskentelee koulunuorisotyöntekijä.

Mitä koulunuorisotyöntekijä tekee?

Koulunuorisotyöntekijä on turvallinen aikuinen, jolla on aikaa kohdata nuori koulun arjessa. Työskentely painottuu yläkouluikäisiin nuoriin ja on perinteisen opetustoiminnan ulkopuolista, ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa. Koulunuorisotyöntekijä keskittyy yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä yksilöiden kasvun ja kehityksen tukemiseen.

Koulunuorisotyöntekijä osallistuu koulun leiri- ja retkitoimintaan sekä tekee oppilaiden osallisuutta tukevaa yhteistyötä mm. tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kanssa. Koulunuorisotyöntekijä on mukana yhtenä toimijana luokkaryhmien ja kouluyhteisön hyvää ilmapiiriä rakentavassa sekä kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä.

Koulunuorisotyöntekijä kuuluu koulun hyvinvointityöryhmään, osallistuu erilaisiin asiantuntijaryhmiin sekä tekee monialaista yhteistyötä koulun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön kanssa.

Koulunuorisotyöntekijä työskentelee oppilaan arjessa koulun ja vapaa-ajan rajapinnassa tukien oppilaiden hyvinvointia myös koulupäivän ulkopuolella (mm. tavoitteelliset vertaisryhmät, verkkonuorisotyö ja yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa).

Nuorten vertaisryhmätoiminta

Kaarinan kaupungin vertaisryhmätoiminta on tarkoitettu 7.-8. -luokkalaisille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arkeen liittyvissä asioissa. Ryhmässä voi oppia uusia asioita ja taitoja, kokeilla eri harrastusmahdollisuuksia sekä saada uusia ystäviä. Ryhmän taustalla toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat mm. nuorisopalvelut, koulunuorisotyöntekijät sekä koulukuraattorit. Koulunuorisotyöntekijä on päävastuussa oman koulunsa ryhmätoiminnasta.

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa, noin kaksi tuntia kerralla koko lukuvuoden ajan. Vertaisryhmät ovat niin sanottuja suljettuja ryhmiä. Toimintakauden alussa ryhmien kokoonpano lyödään lukkoon, eikä uusia ryhmäläisiä oteta kesken lukuvuoden. Viikoittaisten tapaamisten lisäksi ryhmä saattaa tehdä yhden tai useamman päivän retkiä tai leirimatkoja erilaisiin kohteisiin, jotka voivat olla kaupungissa, maastossa tai merellä Turun seudun ulkopuolella. Ryhmä toimii syksystä aina toukokuuhun saakka. Ryhmätoimintaan osallistuminen on sitovaa, mutta maksutonta.

Jaa