Oppivelvollisuuden tuki

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen siten että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Yhteishaun lisäksi oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta. Koulutuksen järjestäjät ja asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastaavat auttavat tarvittaessa opiskelupaikan hakemisen kanssa.

Oppivelvollinen voi myös hakea oppivelvollisuuden keskeytystä perustellusta syystä määräajaksi tai toistaiseksi.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Ennen päätöksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Oppivelvollisuuden hoidosta Kaarinassa vastaavat opinto-ohjaajat sekä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastaava Kiira Lasarov-Pernaja.

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille.

Jaa