Asukasbudjetti (ASBU) 2024

Asukasbudjetti on Kaarinan kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi tarkoittaa sitä, että asukkaat ideoivat, kehittävät ja päättävät siitä, miten osa kaupungin rahoista käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat voivat antaa ideoita tietyn rahasumman käyttämiseksi Kaarinassa.

Asukasbudjetti on toteutettu Kaarinassa aiemmin kolme kertaa, vuosina 2021-2023. Näiden kokemusten perusteella olemme muun muassa uudistaneet asukasbudjetin aikataulua ja mahdollistaneet ideoiden ehdottamisen yhä suuremmalle joukolle. Asukasbudjetti on myös saanut lempinimen ASBU, mikä näkyy asukasbudjetin viestinnässä.

Aiempina vuosina voittaneisiin ehdotuksiin ja niiden toteutuksiin voit tutustua tällä sivulla.

Näin asukasbudjetti toimii vuonna 2024

Vuoden 2024 asukasbudjetti on 75 000 euroa. Koko asukasbudjetti on ideoitavana sellaisenaan koko Kaarinan alueelle ja sillä voidaan toteuttaa äänestyksessä eniten ääniä saaneet ideat, joiden yhteenlaskettu summa mahtuu asukasbudjettiin.

Vuoden 2024 asukasbudjetin tavoitteena on löytää tuoreita näkökulmia kaupungin rahojen käyttöön ja lisätä kaarinalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kannustamme ihmisiä miettimään aktiivisesti luovia ja innovatiivisia ideoita siihen, miten voisimme yhdessä rakentaa pienen palan parasta Kaarinaa.

Ehdotuksia voivat edellisistä kerroista poiketen keksiä niin kaarinalaiset yksityishenkilöt, työryhmät, rekisteröidyt yhdistykset kuin yrityksetkin. Idealle on myös mahdollista ehdottaa toteuttajaa.

Kaarina-strategian visiona on 'Yhdessä paras Kaarina' ja ideoinnin tueksi hyödynnetään sen päämääriä:

 • Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä.
 • Kaarina edistää hyvinvointia.
 • Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut.

Asukasbudjetin periaatteet

 • Idea tukee Kaarina-strategian toteutumista (Yhdessä paras Kaarina). Tutustu kuntastrategiaan.
 • Idean toteutus on kaupungin toimivallassa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta (pääsääntöisesti) kertaluonteinen ja se tulee olla toteutettavissa vuoden 2024 aikana.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kaupunki. Jos ehdotuksen toteuttaa joku muu kuin kaupunki, maksetaan määräraha vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
 • Kaupunki voi käyttää harkintaa ideoiden valinnassa äänestykseen sekä toteutuksen suunnittelussa. Kaupungin asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen. Idea voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisten ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat asukasbudjetin määrärahaan. Vuoden 2024 asukasbudjetti on 75 000 euroa.
 • Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea yleisöäänestystuloksen mukaisesti.
 • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa.

Aikataulu

Ideoiden ehdotus: 2.10.-22.10.2023

Asukasbudjetin ideointivaihe on päättynyt. Kiitos kaikista ideoista ja ehdotuksista!

Ehdotusten arviointi ja kehitys: 23.10.-19.11.2023

Ideoita vuoden 2024 asukasbudjettiin jätettiin yhteensä 151 kappaletta, joista kaupungin asiantuntijoista koostuva työryhmä koosti äänestystä varten 12 ehdotusta.

Äänestys: 20.11.- 3.12.2023

Äänestys on päättynyt. Ääniä annettiin yhteensä 488.

Ehdotukset ovat:

 • Ehdotus 1: Liikunnalliset lajikokeilut 10 000 e

Järjestetään koko perheen lajikokeilutapahtumia, joissa voi testata eri liikuntamuotoja lajin ammattilaisen tai osaajan opastamana.

Kustannusarvio: tapahtumien järjestämiskulut, 10 000 e

 • Ehdotus 2: Ulkokuntoilulaitteita Piikkiöön 75 000 e

Kahdeksan / yhdeksän painopakallisen laitteen asennus keskeiselle paikalle Piikkiötä.

Kustannusarvio: Ulkokuntoiluvälineet ja niiden asennus, 75 000 e

 • Ehdotus 3: Pääkirjasto avoinna sunnuntaisin 48 000 e

Vuoden kokeilu. Pääkirjasto avoinna sunnuntaisin (ei kesäaikaan) nykyisen lauantai-aukiolon mukaisesti klo 10-15.

Kustannusarvio: Neljän työntekijän palkkakulut, 48 000 e

 • Ehdotus 4: Kukkiva maisemaniitty 20 000 e

Kukkivan maisemaniityn perustaminen.

Kustannusarvio: Maisemaniityn perustamis- ja hoitokulut, 20 000 e

 • Ehdotus 5: Koko perheen yhteisöpiknik Hovirinnan rantapuistossa 6000 e

Järjestetään yhteisöllinen pikniktapahtuma Hovirinnan rantapuistoon.

Kustannusarvio: Tapahtuman järjestämiskulut, 6000 e

 • Ehdotus 6: Jalkautuva nuorisotyö 54 000 e

Vuoden kokeilu. Jalkautuva nuorisotyö on nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Työtä toteutetaan kaduilla, puistoissa, ulkoliikuntapaikoilla, kauppojen pihoilla, koulujen pihoilla ja tapahtumissa.

Kustannusarvio: Yksi työntekijä ja toimintarahaa verkoston luomiseen ja toiminnan pyörittämiseen, 54 000 e

 • Ehdotus 7: Ulkokuntoiluvälineitä Koristoon 75 000 e

Muutaman painopakallisen laitteen ja kehonpainoharjoitteluun soveltuvien telineiden asennus.

Kustannusarvio: Ulkokuntoiluvälineet ja niiden asennus, 75 000 e

 • Ehdotus 8: Koko Kaarina laulaa! -tapahtuma 3000 e

Järjestetään yhteislaulutapahtuma.

Kustannusarvio: Tapahtuman järjestämiskulut, 3000 e

 • Ehdotus 9: Ulkoilmaelokuvanäytös 3000 e

Järjestetään ulkoilmaelokuvanäytös Sipilänmäen kesäteatterissa tai Hovirinnan rantapuistossa.

Kustannusarvio: Tapahtuman järjestämiskulut, 3000 e

 • Ehdotus 10: Yhteisötaideteos 15 000 e

Toteutetaan yhteisötaideteos yhdessä kaarinalaisten kanssa yhteisötaiteilijan johdolla.

Kustannusarvio: Yhteisötaiteilijan palkka 3 kk + materiaalit, 15 000 e

 • Ehdotus 11: Opastetut kulttuuri- ja historiakierrokset Kaarinan eri kaupunginosiin 3000 e Järjestetään erilaisia opastettuja kulttuuri- ja historiakierroksia Kaarinan eri kaupunginosiin linja- autolla ja/tai kävellen.

Kustannusarvio: Neljän opastetun kierroksen järjestämiskulut, 3 000 e

 • Ehdotus 12: Kyläkonserttikiertue 8000 e

Järjestetään neljä konserttia eri puolilla Kaarinaa (Littoinen, Kuusisto itäinen ja läntinen, Piikkiö ja Piispanristi).

Kustannusarvio: Neljän konsertin järjestämiskulut, 8000 e

Toteutuksen suunnittelu: 4.12.2023 -

Voittaneen ehdotuksen tai ehdotusten toteutukset suunnitellaan äänestyksen päätyttyä tammikuuhun 2024 mennessä.

Tulokset julki: tammikuu 2024

Äänestystulokset julkaistaan tammikuussa 2024.

Toteutus: koko vuosi 2024

Voittanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja asukasbudjetista

Jaa