Tietoa vaaleista

Suomessa järjestetään kuntavaalit ja eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, europarlamenttivaalit joka viides vuosi ja presidentinvaalit joka kuudes vuosi

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka pidetään sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Muita tulevia vaaleja ovat eduskuntavaalit 2.4.2023 ja presidentinvaali 28.1.2024.

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kaarinan kaupunginvaltuustoon valitaan 51 valtuutettua. Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,

 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,

 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja

 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa

 1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä

 2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kaarinan kuntavaalien ehdokkaat 2021

Äänioikeutettu

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

 b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

 c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ehdokaslistat

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16.

9.3.2021 mennessä jätetyt listat kelpaavat myös siirretyissä vaaleissa, jolloin jättöpäivä tulee olemaan 4.5.2021. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Lisätietoja vaaleista saat oikeusministeriön vaalisivuilta.

Lisätietoja kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista, vaalipäivän äänestyspaikoista, kotiäänestyksestä, laitosäänestyksestä ja ulkomainonnasta.

Postiosoite

PL 12, Oskarinkatu 4
4. krs
20781 Kaarina

Puhelin
050 3100 092, 050 373 2814
Sähköposti
vaalit@kaarina.fi

Jaa