Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston avulla voi osallistua ja vaikuttaa vammaisten kuntalaisten asioihin.

Vammaisneuvosto osallistuu kaupungissa vammaisten hyvinvointiin vaikuttavien toimenpiteiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vammaisneuvosto ottaa kantaa asioihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi vammaisten:

 • hyvinvointiin
 • terveyteen
 • osallisuuteen
 • elinympäristöön
 • asumiseen
 • liikkumiseen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen
 • palveluihin.

Kokoonpano

Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023. Vammaisneuvostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvoston asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. 

Vammaisneuvostossa on edustajia kaupungin toimielimistä sekä alueen vammaisjärjestöistä. Neuvoston jäsenet toimivat viestin välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissaan.

Kokoukset

Kokouspäivät 2024:

 • 25.1. 
 • 14.3.
 • 30.5.
 • 22.8.
 • 24.10.
 • 12.12.

Kokoukset alkavat klo 17.00 (pl. 30.5.2024 klo 18.00)

Kokousasiakirjat

Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Lue vammaisneuvoston esityslista sähköisessä palvelussamme.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan noin viikon päästä kokouksesta. Lue vammaisneuvoston pöytäkirja sähköisessä palvelussamme

Yhteystiedot

Kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston puheenjohtajistoon, jäseniin tai sihteeriin vammaisten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Jaa