Vanhus- ja veteraanineuvosto

Vanhus- ja veteraanineuvoston avulla voi osallistua ja vaikuttaa ikääntyneiden kuntalaisten asioihin.

Vanhus- ja veteraanineuvosto osallistuu kaupungissa ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavien toimenpiteiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vanhus- ja veteraanineuvosto ottaa kantaa asioihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi ikäihmisten:

 • hyvinvointiin
 • terveyteen
 • osallisuuteen
 • elinympäristöön
 • asumiseen
 • liikkumiseen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen
 • palveluihin.

Kokoonpano

Kaupunginhallitus on asettanut vanhus- ja veteraanineuvoston ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023. Vanhus- ja veteraanineuvostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvoston asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. 

Vanhus- ja veteraanineuvostossa on edustajia kaupungin toimielimistä sekä alueen eläkeläis- ja veteraanijärjestöistä. Neuvoston jäsenet toimivat viestin välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissaan.

Kokoukset

Kokouspäivät 2021:

 • 20.1.2021 peruttu
 • 17.2.2021 peruttu
 • 17.3.2021 peruttu
 • 25.5.2021
 • 10.11.2021
 • 8.12.2021

Kokousasiakirjat

Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta sähköisessä palvelussamme.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan sähköisessä palvelussamme noin viikon päästä kokouksesta.

Yhteystiedot

Kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston puheenjohtajistoon, jäseniin tai sihteeriin ikäihmisten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Jaa