Vanhus- ja veteraanineuvosto

Vanhus- ja veteraanineuvoston avulla voi osallistua ja vaikuttaa ikääntyneiden kuntalaisten asioihin.

Vanhus- ja veteraanineuvosto osallistuu kaupungissa ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavien toimenpiteiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vanhus- ja veteraanineuvosto ottaa kantaa asioihin, jotka vaikuttavat esimerkiksi ikäihmisten:

 • hyvinvointiin
 • terveyteen
 • osallisuuteen
 • elinympäristöön
 • asumiseen
 • liikkumiseen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen
 • palveluihin.

Kokoonpano

Kaupunginhallitus on asettanut vanhus- ja veteraanineuvoston ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025. Vanhus- ja veteraanineuvostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvoston asioiden esittelijänä toimii puheenjohtaja. 

Vanhus- ja veteraanineuvostossa on edustajia kaupungin toimielimistä sekä alueen eläkeläis- ja veteraanijärjestöistä. Neuvoston jäsenet toimivat viestin välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissaan.

Kokoukset

Kokouspäivät 2024:

 • 17.1.                            
 • 28.2.   
 • 20.3.
 • 17.4.
 • 22.5.
 • 11.9.   
 • 13.11.
 • 11.12.

Kokoukset alkavat klo 13.00.

Kokousasiakirjat

Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Lue vanhus- ja veteraanineuvoston esityslista sähköisessä palvelussamme.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan noin viikon päästä kokouksesta. Lue vanhus- ja veteraanineuvoston pöytäkirja sähköisessä palvelussamme

Vanhus- ja veteraanineuvoston toimintasääntö

Yhteystiedot

Kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston puheenjohtajistoon, jäseniin tai sihteeriin ikäihmisten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Jaa