Yhteiset toimielimet

Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Myös Kaarina on mukana useissa yhteisissä toimielimissä.

Sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta

Kiinteistöt

Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymä

Laskentapalvelut

Tilikunta Oy

Ympäristöterveydenhuolto

Jaa