Valtuustoaloitteet

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Valtuustoaloitteiden käsittely

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä
aloitteista on käsitelty loppuun.

Jaa