Rakennuspaikan merkintä ja mittauspalvelut

Maastomittauksessa teemme rakennuksen merkintä- ja sijaintikatselmukset. Lisäksi hoidamme rakentamiseen, pohjakartan ylläpitoon ja toimituksiin liittyviä mittauksia.

Rakennuslupaan liittyvät mittaukset

Rakennusluvassa vaaditaan yleisesti rakennuksen paikanmerkintää sekä sijaintikatselmusta. Rakennuksen paikanmerkintä tulee olla tehtynä ennen aloituskokousta ja sijaintikatselmus ennen käyttöönottokatselmusta. Mittauksiin tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa.

Katselmukset tulee tilata sähköpostitse osoitteesta rpm@kaarina.fi

Kesän 2021 rakennuspaikan merkinnät ja sijaintikatselmukset suoritetaan seuraavasti:

Perjantaihin 2.7. mennessä tilatut mittaukset suoritetaan heinäkuun aikana. Sen jälkeen saapuneet tilaukset tehdään 2.8. jälkeen mittaryhmien palattua lomilta.

Mitään mittauksia ei tehdä 9.7. - 1.8. välisenä aikana.

Tilauksessa pitää näkyä tilattavien rakennusten lupatunnukset. Jos luvassa on useampi rakennus ja haluatte, että vain osa rakennuksista merkitään, mainitkaa tästä tilauksen yhteydessä. Tilaukseen ei tarvitse liittää lupakuvia eikä muitakaan rakennuslupapapereita. Mikäli niitä tarvitsemme, pyydämme ne sitten erikseen.

Maalämpökaivoista vaaditaan yleensä vain sijaintikatselmus. Merkitkää kaivo näkyvästi maastoon ennen sijaintikatselmuksen tilaamista.

Kun katselmukset on suoritettu, saa hankkeen vastaava mestari todistuksen suoritetusta katselmuksesta sähköpostiin. Tämän jälkeen on mahdollista hakea aloituskokousta tai loppukatselmusta.

Rakennuksen paikanmerkintä ja sijaintikatselmus laskutetaan rakennusluvan laskutuksen yhteydessä. Mikäli tarvitsette esimerkiksi paikanmerkintää uudelleen, veloitetaan siitä taksan mukainen maksu.

Nämä maastossa mitattavat katselmukset suorittaa Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut. Mittauksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Mittausetumies Jere Kalliokuljuun.

Jaa