Nuorten kesätyöpaikat

Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika on päättynyt 31.3.2024.

Kesätyöpaikat arvotaan torstaina 4.4.2024.

Arvonnan kautta kesätyöpaikan saaneille nuorille lähetetään tieto asiasta sähköpostitse 4.4.2024. Heille postitetaan kesätyötä koskeva infokirje viikolla 15.

Haastattelun kautta kesätyöpaikkaa hakeneet:  Työpaikkahakemukset on toimitettu työyksiköiden esihenkilöille, jotka valitsevat työhakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat nuoret. Haastatteluun päässeille nuorille ilmoitetaan asiasta viimeistään viikolla 16.

Kaupungin kesätyöpaikat

Kesätyöpaikat on tarkoitettu 16-25-vuotiaille kaarinalaisille nuorille. Olethan siis täyttänyt 16 vuotta viimeistään 31.5.2024.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla touko-, kesä- ja heinäkuussa mm. varhaiskasvatuksessa, siivouspalveluissa sekä viherpalvelussa. Voit  valita hakulomakkeelta mihin työpaikkaan ja ajankohtaan haluat kohdistaa hakemuksesi.

Työaika on 85 % viikkotyöajasta 38.25 h (poikkeuksena kirjaston työtehtävän työaika, 85 % työajasta 36.25 h).

Kuukauden pituisen työjakson palkka on 800 € sisältäen lomarahan.

Tartuntatautilaki 55§ velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. Varhaiskasvatuksen (päiväkodit) työjaksoon valituille lähetetään lain vaatima tuberkuloosiriskin selvittävä kysely.

Kyselyyn tulee vastata hyvissä ajoin ennen kesätöiden aloittamista.

Kesätyöpaikkaa arvonnan kautta hakeneille nuorille tiedotetaan arvonnan tuloksesta viikolla 14 ja heille postitetaan infokirje viikolla 15.

Haastatteluhaun työhakemukset toimitetaan työyksiköiden esihenkilöille, jotka valitsevat työhakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat nuoret. Haastatteluun valituille nuorille ilmoitetaan asiasta viimeistään viikolla 16.

Jaa