Nuorten kesätyöpaikat

Kaarinan kaupungin kesätyöpaikkoihin haetaan keväisin.

Kaarinassa on kiva olla kesätöissä

Kaarinan kaupunki tarjoaa 16-25 -vuotiaille kaarinalaisille nuorille kesätyöpaikkoja kaupungin eri työyksiköistä arvonnan tai haastattelun kautta.

Esimerkkejä kesätyöpaikoista:

  • viheralueiden hoito
  • avustavat työt kirjastossa
  • toimistotyöt eri yksiköissä
  • vanhusten kanssa ulkoilua ja avustamista laitoskeittiössä
  • siivoustyö
  • alle kouluikäisten lasten leikin- ja toiminnan ohjausta.

Kesätyöpaikat 2021

Vuoden 2021 kesätyöpaikkojen haku on päättynyt

Kaarinan kaupungin kesätyöpaikkojen haku on päättynyt 31.3.2021.

Arvonta suoritettiin 12.4.2021. Arvonnan kautta kesätyöpaikan saaneille nuorille  on ilmoitettu asiasta sähköpostitse 12.4.2021. Kesätyöasiaa koskeva infokirje postitetaan heille viikolla 15.

Haastatteluhakuun osallistuneiden työpaikkahakemukset toimitettiin työyksikköjen esimiehelle hakuajan päätyttyä. Esimiehet lähettävät haastatteluun päässeille nuorille kutsun viimeistään viikon 16 aikana ja ilmoittavat kesätyöpaikan saaneelle nuorelle tiedon valinnasta huhtikuun loppuun mennessä.

Työaika ja palkkaus

Työjaksot ovat kuukauden pituisia jaksoja touko-elokuun välisenä aikana.

Jakson palkka on 760 € ja se sisältää lomarahan.

Viikkotyöaika on tehtävästä riippuen 85 % työajasta eli joko 38 tuntia 15 minuuttia tai 36 tuntia 15 minuuttia. Työaikaan lisätään päivittäinen lounasaika 30 minuuttia.

Tehtäväkuvauksia kesätyöpaikoista 2021

Vesihuollon varikko/ varasto: Varaston järjestelyä, siivousta. Tavaroiden vastaanottoa / luovutusta. Ulkoalueiden hoitoa, ruohonleikkuuta. Ajokortti ei ole pakollinen, mutta mielellään hakemukseen maininta siitä, jos sellainen on. 

Kirjasto: kirjastotoimen avustavat tehtävät (esim. aineisojen hyllytys- ja huoltotehtäviä, avustamista logistiikkapalveluissa).

Keskusliikuntapuisto, Piikkiön liikuntapaikat, Littoisten monitoimitalo/kentät: avustavat kentänhoitotyöt.

Uimahalli: avustavat työtehtävät uimakouluissa ja uimahallin muissa töissä.

Puistotoimi: viheralueiden hoitotyöt. Sisältää mm. kasvillisuuden ja kasvualustojen hoitotyötä sekä liikenne- ja viheralueiden puhtaanapitotyötä. Hoidettaviin alueisiin kuuluu myös uimarantoja ja leikkipuistoja. Työ on reipasta ulkotyötä.

Kaarinakoti, Visiitti, Piikkiökoti, Palvelukeskus: tehtävä sisältää asukkaiden kanssa seurustelua, avustamista ulkoilussa, keittiö- ja siivoustehtäviä.

Vammaispalvelut, tuetun elämisen tiimi: asiakkaiden kanssa keskusteleminen, ulkoiluapu, avustaminen asioinnissa ja kodin ulkopuolella. ( Ei hoidollisia tehtäviä, perehdytys tiimin toimesta).

Päiväkodit: mm. alle kouluikäisten lasten leikin- ja toiminnan ohjausta ammattihenkilöstön valvomana, lasten lelujen pesu- ja järjestelytehtäviä.

Nuorisopalvelut/ leiritoiminta: avustavat tehtävät leireillä ja muissa tapahtumissa.

Nuorisopalvelut: MidCafe, kesäkahvila Kuusiston linnanraunioilla. Tehtävä sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Liikennepuisto: avustavat tehtävät liikennepuistossa, sisältää kentänhoito - ja siivoustehtäviä.

Siivous- ja laitoshuolto: siivoustyötä.

Kotihoito: avustavat tehtävät ikäihmisten arjen toiminnoissa, virkistystoimintaa. Työhön voi kuulua myös avustavia toimistotehtäviä.

Tikli: avustavat tehtävät kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa.

Krossin kerho: erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa pelaamista, leikkimistä ja ohjaamista päivittäisissä askareissa sekä muita avustavia tehtäviä.

Ruokapalvelu: avustavat keittiötyöt (mm. kattausta, järjestely- ja aputehtäviä, tiskaamista).

Jaa