Opinnäytetyöt ja tutkimusluvat

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin Kaarinan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettaviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä opinnäytetöihin. Kun kaupunki tilaa ulkopuoliselta tutkijalta, tutkimuslaitokselta tai oppilaitokselta tutkimuksen tai selvityksen, tutkimuslupana toimii tutkimuksen toteuttajan kanssa laadittava sopimus.   

Tutkimusta toivotaan suunnattavan Kaarinan kaupungin kannalta strategisesti tärkeisiin aihealueisiin.

Ohjeet tutkimusluvan hakijalle

 1. Varmista tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet ottamalla yhteys tutkittavaan yksikköön.
 2. Jos aiot kerätä asiakas- tai potilastietoja sensitiivisiltä aihealueilta, hae lausunto tutkimuseettiseltä toimikunnalta.
 3. Mikäli tallennat henkilötietoja, tarvitset myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen.
 4. Täytä tutkimuslupahakemus
 5. Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee olla:
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 6 sivua)
 • Tutkimuksen kohteena oleville henkilöille jaettavat tiedotteet / lomakkeet.
 • Mahdollinen kyselylomake, haastattelulomake tms.
 • Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, mikäli sellainen tarvitaan
 • Rekisteriseloste, mikäli sellainen tarvitaan
 • Sekä muut mahdolliset oleelliset liitteet

Toimita allekirjoitettu lomake tutkimuksen kohteena olevan yksikön esimiehelle.

Tutkimusluvan käsittelyyn tulee varata riittävästi aikaa.

Kaarinan kaupungin antamat tutkimusluvat ovat maksuttomia.

Varaudu esittelemään tutkimustulokset tutkimuksen kohdeyksikössä ja toimita tutkimusraportti kohdeyksikköön.

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

rekrytointisuunnittelija Niina Alho

Jaa