FinSote-tutkimuksen tulokset valmistuivat

Julkaistu: 7.6.2021 | Päivitetty: 7.6.2021
FinSote-tutkimus tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä hyvinvointialueittain.

FinSote 2020 tutkimus toteutettiin syyskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Tutkimukseen kutsuttiin kaiken kaikkiaan 61 600 satunnaisesti valittua 20 vuotta täyttänyttä henkilöä, joista 28 199 osallistui siihen. Vastausaktiivisuus oli 46 %.

Tulokset alueittain ja väestöryhmittäin ovat jo nyt nähtävissä osoitteessa:

www.terveytemme.fi/finsote/

Tiedotamme Kaarinan tulosten yhteenvedosta erikseen myöhemmin.

 

  • Kyselyn aihealueita olivat väestön hyvinvointi, terveys, sosiaali- ja terveyspalvelukokemukset ja sähköiset palvelut.
  • Tutkimuksen avulla seurataan, millaisia muutoksia on tapahtunut eri väestöryhmissä ja eri alueilla.
  • Tiedonkeruu toteutettiin posti- ja verkkokyselyllä.
  • Tulokset raportoidaan joka toinen vuosi.

Lisätietoja:

THL:n tiedote tutkimusten tuloksista

Yleistä tietoa FinSote-tutkimuksesta

 

Jaa