Hovirinnan uuteen kouluun kasvaa suuri satumetsä

Julkaistu: 23.3.2021 | Päivitetty: 24.3.2021
Kaarinassa oppilaat osallistuvat prosenttitaidehankkeeseen jo taiteilijoita valittaessa.

Kaarinan Hovirintaan valmistuu alkuvuodesta 2022 koulutalo, johon muuttaa yli 600 oppilasta. Uusi koulu on prosenttitaidekohde, jonka taiteilijat on valittu ja teosten suunnittelu aloitettu. Sisätilojen taide valmistuu vuonna 2021, ja pihataidetta päästään toteuttamaan seuraavana vuonna. Sisätilojen elävöittämisestä vastaa valokuvataiteilija Ritva Kovalainen ja pihataiteesta kuvataiteilija, kuvittaja Erika Kallasmaa. Oppilaat ovat mukana taidehankkeessa alusta loppuun, taiteilijavalinnoista teosten suunnitteluun ja toteutukseen.

Hovirinnan uusi koulu on paikka suomenkielisen Hovirinnan koulun sekä ruotsinkielisen S:t Karins svenska skolanin 1.−6. luokille ja esiopetukselle. Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 6900 bruttoneliömetriä. Koulurakennuksen 13,5 miljoonan euron budjetista noin yksi prosentti ohjataan taiteeseen. Kaarinan kaupunki on saanut taidehankkeen avustuksen Taiteen edistämiskeskukselta. Molemmilla hankkeeseen valituilla taiteilijoilla on kokemusta julkisiin tiloihin toteutettavista kokonaisuuksista ja taiteen käyttäjien osallistamisesta.

Valokuvataiteilija Ritva Kovalainen (s. 1959) on 1990-luvun alusta lähtien työskennellyt monivuotisten taideprojektien parissa. Tuloksena on syntynyt useita laajoja museonäyttelyitä, kirjoja sekä elokuvia. Luonnon itseisarvo ja pyrkimys luonnon kunnioittamiseen ovat Kovalaiselle tärkeitä teemoja. Kovalainen on saanut tunnustuksena työstään muun muassa taiteilijaprofessorin arvon ja Suomi-palkinnon.

Kuvataiteilija, kuvittaja ja graafikko Erika Kallasmaa (s. 1969) on erikoistunut lastenkulttuuriin. Hän on kuvittanut lukuisia lastenkirjoja ja opettanut alaansa Aalto-yliopistossa. Kallasmaa on saanut työstään useita tunnustuksia, kuten Kuvitustaiteen valtionpalkinnon vuonna 2013. Kallasmaan ideoimaan elämykselliseen, leikilliseen ympäristöön voi tutustua muun muassa Tampereella Tiitiäisen satupuistossa. Kallasmaa on erikoistunut osallistaviin projekteihin, joissa käyttäjät, erityisesti lapset ja nuoret, ovat mukana taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa.


Oppilaat mukana taiteilijoiden valinnassa ja taiteen toteutuksessa

Hovirinnan koulun ja S:t Karins svenska skolanin oppilaat ovat mukana taideprosessissa alusta loppuun. Oppilaiden näkökulmasta taidehanke käynnistyi syksyllä 2019, kun heidän edustajansa kokoontuivat yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoiden, Kaarinan kaupungin henkilökunnan ja vapaa-ajan lautakunnan edustajan kanssa haastattelemaan Hovirinnan koulun mahdollisia taiteilijoita. Haastatteluiden perusteella mukaan valittiin Kovalainen ja Kallasmaa.

Seuraavaksi oppilaat ovat mukana keväällä 2021, kun he osallistuvat taiteilijakaksikon vetämiin työpajoihin. Kaarinan metsissä ja koululuokissa toteutettavissa työpajoissa oppilaat muovailevat savesta, tutustuvat todellisiin ja satumaisiin metsiin meillä ja maailmalla sekä suunnittelevat yksityiskohtia niin sisätilojen kuin pihankin teoksiin.

”Metsä on myös paikka seikkailulle. Kun olen luonnostellut metsää, pohdimme oppilaiden kanssa, mitä metsässä voisi tehdä, missä olisi lempipaikka ja mitä siellä tapahtuisi. Kävisikö joku keskustelua korpin kanssa? Kiikkuisiko puun latvassa, makoilisiko sammaleilla sammakko kaverinaan? Tarkoitukseni on siis valokuvata myös oppilaita ja sijoittaa osaksi metsän tilaa”, kertoo Kovalainen Hovirinnan suunnitelmista.

Ulkotilojen taiteeseen oppilaat osallistuvat muun muassa savityöpajoissa, joissa he muotoilevat yksityiskohtia satumaiseen metsään. Kallasmaa työstää yhdessä oppilaiden kanssa materiaalia, jonka perusteella on tarkoitus valaa leikkiin ja mielikuvitteluun innostavia veistoksia ympäri pihaa.


Uuteen kouluun kasvaa suuri satumetsä

Hovirinnan koulun sisäpintoihin − seiniin, ikkunalaseihin ja käyttöesineisiin − on suunnitteilla suuri satumetsä, jonka Kovalainen rakentaa työpajoissa kuvatuista oppilaista ja lukuisista kuvaamistaan metsistä. Kovalainen on työstänyt useiden vuosien ajan tekniikkaa, jossa valokuvan ilmaisu lähenee piirtämistä. Näin hänen on mahdollista yhdistellä monenlaisia, erilaisissa metsissä kuvattuja puita sekä todellisia ja kuvitteellisia ihmis- ja eläinhahmoja satumaiseksi kokonaisuudeksi.

Teoksissa on teemana suomalainen metsäluonto. Kaarina kuuluu tammivyöhykkeeseen, ja uuteen kouluun sopivat hyvin tammet ja toisaalta myös merenrannan männyt ja tervalepät. Kouluun kaavaillut teokset ovat kuvitteellisia näkymiä metsään, jossa puut ovat useita satoja vuosia vanhoja. Teokset rakentuvat useista kymmenistä valokuvista muokatuista yksityiskohdista. Kuvaan teoksia varten tammimetsien ikivanhoja puita, pökkelöitä, keloja ja maapuita”, Kovalainen kertoo.

Satumetsä levittyy myös koulun pihaan. Kallasmaan suunnitelmissa koulun pihalla on useita leikkiin, liikkeeseen ja mielikuvitteluun innostavia elementtejä, kuten mielenkiintoisia maan muotoja, kumpumaisia valaisimia ja luonteikkaita metsän henkiä. ”Hovirinnan taidehankkeessa erityisen kiinnostavaa on toteuttaa taidetta ulos, käyttöön. Se aiheuttaa myös haasteita, sillä teosten on oltava todella kestäviä”, kommentoi Kallasmaa. Ensimmäiset pihataidetta valmistelevat työpajat on tarkoitus toteuttaa keväällä 2021, mikäli kokoontumisrajoitukset sen mahdollistavat. ”Erityisen innostavaa on päästä työstämään metsänhenkiä savesta yhdessä oppilaiden kanssa”, taiteilija iloitsee.

 

Lisätiedot, kuvat ja (taiteilijoiden) haastattelut:

Maija Leino
Kulttuuri, Kaarinan kaupunki
0503145281
maija.leino@kaarina.fi

=""
Suunnitteluhortonomi Sirkka Laitinen ja taiteilija Erika Kallasmaa tutustuvat Hovirinnan uuden koulutalon pihasuunnitelmiin.

Jaa