Hyvinvointialueuudistus tuo muutoksia kaupungin organisaatioon

Julkaistu: 8.9.2022 | Päivitetty: 8.9.2022

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös Kaarinan kaupungin henkilöstö- ja toimielinorganisaatioon. Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2022 organisaatiomuutoksista, jotka astuvat voimaan vuoden 2023 alusta lähtien.

Muutokset toimielinorganisaatioon

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen yksilöasioiden jaosto lakkautetaan 1.1.2023 alkaen. Pääosa lautakunnan ja sen jaoston nykyisistä tehtävistä siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Samasta ajankohdasta alkaen kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan hyvinvointijaosto, joka vastaa:

  • yhteistyössä muiden toimielinten kanssa lakisääteisistä kunnan vastuulle säädetyistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä
  • kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintojen yhteensovittamisen seurannasta
  • työllistämiseen liittyvistä toimintalinjauksista, kotoutumisen edistämisestä ja tukemisesta
  • muista mahdollisista nykyisin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen yksilöjaoston toimivaltaan kuuluvista ja kaupungin toimivaltaan jäävistä asioista.

Muutokset henkilöstöorganisaatioon

Hallintopalveluiden alaisuuteen perustetaan uusi hyvinvoinnin edistämisen vastuualue 1.1.2023 alkaen. Vastuualue:

  • vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän koordinoimisesta koko kaupungissa
  • seuraa kaupungin hyvinvointitilannetta
  • valmistelee hyvinvointisuunnitelman valtuustokausittain
  • laatii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet osaksi kaupungin strategista johtamista
  • käyttöönottaa ja yhteensovittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa
  • vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnasta siirtyvistä kotoutumis- ja työllisyyspalveluista.

Jaa