Inventoinnit jatkuvat Kaarinassa

Julkaistu: 3.6.2021 | Päivitetty: 3.6.2021

Kaarinan kaupunki tekee yhteistyössä Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon kanssa rakennetun kulttuuriperinnön inventointien päivityksen ja täydentämisen Kaarinassa. Kesän 2021 aikana inventoidaan muun muassa ranta-alueita ja keskustaa.

Tarkoituksena on selvittää jo inventoitujen rakennusten nykytila, inventoida uusia kohteita sekä tehdä alueinventointeja.

Inventoinnit ovat osa rakennetun ympäristön perusselvityksiä, ja ne tehdään muun muassa kaavoituksen taustatueksi. Työn tarkoituksena on dokumentoida rakennettua ympäristöä eri aikakausina ja havainnoida muutoksia. Inventointi tapahtuu maastossa valokuvaten katunäkymiä, rakennuksia ja mahdollisesti kiinteistöjen omistajia haastatellen. Inventoinnin tekee Nina Rauhala.

Lisätietoja inventoinnista antavat:

Rakennusinventoija Nina Rauhala, Kaarinan kaupunki, nina.rauhala@kaarina.fi

Yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö, Kaarinan kaupunki, kaisa.aijo@kaarina.fi

Tutkija Paula Saarento, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, paula.saarento@turku.fi

Jaa