Järjestöjen toiminta sotetiloissa jatkuu entisellään vuoden 2023

Julkaistu: 30.11.2022 | Päivitetty: 30.11.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan aluehallitus on linjannut, että järjestöjen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen käyttö jatkuu ennallaan vuoden 2023. Esimerkiksi vakiovuorot pysyvät samoina. Varha luovuttaa sotetilat järjestöjen käyttöön maksutta.

Yhdistyksille tiedoksi, että Varhalla ei ole vielä käytössä varausjärjestelmää, jolla yhdistykset voisivat varata soten tiloja käyttöönsä keväälle 2023.

  • Jos yhdistyksen tilojen käyttötarve säilyy nykyisellään (vakituinen tilavaraus, vakiovuoro jne.), yhdistyksen ei tarvitse ottaa erikseen yhteyttä Varhaan, vaan tilojen käyttö säilyy nykyisillä vuoroilla kevään 2023.
  • Jos yhdistyksellä on tarve muuttaa tilavarausta tai tehdä kokonaan uusi varaus, yhdistyksen tulee olla yhteydessä kyseiseen toimitilaan ja siihen henkilöön, jonka kanssa yhdistys on aikaisemminkin sopinut tilan käytöstä.
  • Sotetilojen käytöstä ei sovita kunnan tilapalveluiden kanssa, koska soten toimitilat siirtyvät kunnalta Varhalle 1.1.2023. Muiden kuin sotetilojen käytöstä yhdistys sopii jatkossakin kunnan kanssa.

Jaa