Järvelän kosteikko on ainutlaatuinen Kuntahelmikohde

Julkaistu: 14.10.2021 | Päivitetty: 15.10.2021
Kosteikko Littoistenjärven pohjoispuolella on yksi tärkeimmistä sisämaan lintukosteikoista Varsinais-Suomessa.

Järvelän kosteikolla tehdään luonnonhoidon toimenpiteitä – konkreettista työtä luontokadon torjumiseksi!

Kosteikkoympäristö muodostui tulvivalle rantapellolle vuonna 2009 ja Kaarinan kaupungin toimesta aluetta muotoiltiin kosteikkomaisemmaksi. Alueesta on kehittynyt lintujen suosima, matala ja rehevä kosteikko. Alue yhdessä Littoistenjärven kanssa muodostaa merkittävän lähivirkistyskohteen luontopolkuineen ja kosteikon elämää voi seurata esteettömältä lintulavalta, lintutornista sekä kosteikon ympäri kiertävältä polulta.

Järvelän kosteikko on valittu yhdeksi maakunnallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi (MAALI), mutta kosteikko vaatii hoitoa: Luhtaniittyjen ja vesialueen umpeenkasvua tulee hillitä ja nykyinen vedenkorkeus vaihteluineen säilyttää. Veden peittämien alueiden reunalla valtalajina kasvaa leveäosmankäämi, jota jyrsitään ja murskataan sen leviämisen estämiseksi. Myös kosteikon kalastoa selvitetään ja tarvittaessa kalastoa poistetaan.

Kosteikon lajistoa

Kosteikolla pesii vuosittain yli 20 kosteikko- ja avomaan lintulajia ja pesiviä lintuja voi olla yli sata paria. Yhteensä 35 eri kosteikkolintulajia on joskus pesinyt kosteikolla. Järvelän kosteikolla pesii mm. laulujoutsenia, kurkia, lieju- ja nokikanoja, tukkasotkia, taveja, lapasorsia, taivaanvuohia, metsävikloja ja ruokokerttusia sekä pajusirkkuja.

Hyönteisiä kosteikolta on tunnistettu yli 2000 lajia – myös Suomelle uusia lajeja. Pelkästään sudenkorentoja on tavattu kymmeniä eri lajeja. Sammakkoeläimistä esiintyy rusko- ja viitasammakko, rupikonna ja manteri sekä äänekäs vieraslaji ruokosammakko. Ojissa tavataan vesimyyriä ja vesipäästäisiä.

Varsinais-Suomen Helmikunnat-hankkeessa kunnostetaan luontokohteita ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella vuosien 2021–2022 aikana. Mukana on seitsemän kuntaa ja kohteita on kaikkiaan 35.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Pia Aarnio puh. 02 588 4824.

Jaa