Kaarina kasvaa vauhdilla - Hyvinvointia edistetään tiedolla ja ennakoinnilla

Julkaistu: 21.10.2021 | Päivitetty: 21.10.2021

Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2022 toteutetaan palveluita ennalta ehkäisevästi ja hyvinvointia edistäen. Ensi vuonna valmistaudutaan myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen. Talousarvio sisältää ensimmäistä kertaa ilmastobudjetti-osion. Aluetyötä tukevaa osallistavaa budjetointia jatketaan.

Asukkaiden hyvinvointia johdetaan tiedolla ja uusilla sähköisillä toimintatavoilla. Henkilöstön hyvinvointia edistetään työhyvinvointihankkeella ja etätyötapoja kehittämällä sekä intranetin uudistamisella. Yrityksiä tuetaan työvoiman löytämisessä ja korona-ajan haasteista selviytymisessä. Ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi määrärahoja on varattu lämmitysmuotojen ja energiatehokkuuden kehittämiseen.

Kaarina on vahvassa kasvussa. Ennustettu asukasmäärä on ensi vuonna 36 433. Lisäystä olisi tämän vuoden ennusteeseen 895 henkilöä (2,5 %). Kaupunki houkuttelee erityisesti lapsiperheitä sekä nuoria aikuisia. Tänä vuonna Kaarinaan syntyy noin 400 lasta. Varhaiskasvatukselle on tulossa uusia paikkoja Littoisten monitoimitalon päiväkotiin, Hovirinnan kouluun (esiopetus) ja Hovikumpuun. Hovirinnan koulu valmistuu. Tilojen riittävyyden varmistamisen ohella tärkeää on varmistaa oppimiseen ja kasvuun liittyvien ennaltaehkäisevien tukipalveluiden ja terveyspalveluiden saatavuus.

Hovirinnan koulun lisäksi vuoden alussa valmistuu Valkeavuoren liikuntahalli. Kumpikin kohde tarjoaa huomattavaa lisäystä iltakäytössä oleviin liikuntatiloihin. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät myös Hovirinnan uuden hiekkatekonurmikentän ja kuntoportaiden rakentaminen sekä esteettömän kuntosalin toteuttaminen.

Sähköisiä palveluita ja tiedolla johtamista

Rakennusvalvonnan hyvää palvelutasoa tavoitellaan sähköistämällä luvanhakuprosesseja. Sähköinen arkistojärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuonna. Tiedolla johtamisen välineeksi ollaan ottamassa käyttöön johdon sähköistä työpöytää. Palvelualueita tuetaan erilaisten sähköisten palveluiden kehittämisessä.

Kohti Varinais-Suomen hyvinvointialuetta

Uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.12023, jolloin sote-henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Muutosvaihe edellyttää henkilöstön hyvinvoinnin varmistamista, erilaisten toimintamallien ja rajapintojen suunnittelua ja yhteensovittamista sekä alueellisen valmistelutyöryhmän toiminnan tukemista.

Veroprosentit ennalleen

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä korotuksia nykyisiin veroprosentteihin. Investointien määrä ylittää 30 miljoonaa ja vaikuttavat velan määrään. Velan määrä on 3046 euroa asukasta kohden.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 25.10.2021. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuosisuunnitelman mukaan kokouksessaan 15.11.2021. 

Talousarviokirja on kaupunginhallituksen kokouksen 25.10.2021 esityslistan liitteenä: https://tweb.kaarina.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=3229

 Lisätietoja:  

kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400 

talousjohtaja, vs. hallintojohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116 

=""

Jaa