Kaarina mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

Julkaistu: 16.4.2021 | Päivitetty: 16.4.2021

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua antavat päiväkodit on valittu Kaarinassa. Ne huoltajat, joidenka lapsia syksyllä alkava kokeilu koskee, saavat kevään aikana kirjeitse lisätietoa. Kesäkuussa järjestetään asiasta myös vanhempainilta Teamsissa. Huoltajille tulee kutsu tilaisuuteen lähempänä ajankohtaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kokeilupäiväkodit Kaarinassa ovat:  

  • Nappulalinnan päiväkoti, Verkanappulat Oy  
  • Hakametsän päiväkoti, Verkanappulat Oy  
  • Kuusiston päiväkoti, Kaarinan kaupunki   

Tulemme olemaan kevään aikana yhteydessä kirjeitse huoltajiin, joiden lapsia kokeilu koskee syksyllä 2021. Kokeilun ajan tehdään jatkuvasti tieteellistä tutkimusta kokeilun vaikutuksista. Tämän vuoksi lasten vanhemmat  ja Kaarinan kaupunki eivät voi päättää kokeilupäiväkoteja eikä yksittäisen lapsen valikoitumista koeryhmään.  Kirjeessä on tarkempi ohjeistus ja aikataulu esiopetukseen ilmoittautumisesta sekä tarvittaessa täydentävän varhaiskasvatuksen hakemisesta.  

Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmä. Tiedotamme kevään aikana huoltajia lapsen kuulumisesta verrokkiryhmään.  

Tulemme pitämään vanhempainillan Teams-sovelluksen välityksellä 15.6.2021 kello 17.30-18.30 niille huoltajille, joiden lapsi aloittaa kaksivuotisen esiopetuksen elokuussa 2021. Kutsu lähetetään näille huoltajille lähempänä ajankohtaa.   

Jaa