Kaarina on vuoden 2023 pientalomyönteisin kunta

Julkaistu: 11.5.2023 | Päivitetty: 11.5.2023

Kaarina sai vastaanottaa 10.5.2023 kunniakirjan, joka myönnettiin vuoden pientalomyönteisimmälle kunnalle.  Alle 50 000 asukkaan sarjassa kirkkaimman mitalin Suomen Omakotiliitolta saanutta Kaarinaa kiitetään erityisesti runsaasta pientalotonttien kaavoituksesta, maltillisista asumisen maksuista ja asukkaiden näkemysten kuuntelemisesta. Myös viheralueiden ja teiden kunnossapito toimii Kaarinassa hyvin. Suurempien kaupunkien sarjan voiton vei Porvoo.

Omakotiliiton tiedotteen 10.5.2023 pohjalta (Omakotiliitto, Pientaloteollisuus ja Hirsitaloteollisuus tiedottavat)

Sekä Porvoossa että Kaarinassa pientaloille kaavoitetaan runsaasti tontteja, kiitetään Omakotiliiton palkintoperusteissa. Se ei ole itsestäänselvyys, sillä useissa kunnissa tontteja kaavoitetaan kerrostaloille, mutta ei riittävästi pientaloille. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että suomalaisista suurimman osan asumistoiveena on omakotitalo. Molemmissa kunnissa myös lupaprosessit hoituvat sujuvasti.

- Todella mukava nähdä tuloksista, että Kaarinassa ja Porvoossa päättäjät ymmärtävät asukkaiden toiveet ja panostavat pientalokaavoitukseen, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Myös Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen kehuu Kaarinan ja Porvoon pitkäjänteistä työtä omakotiasumisen eteen.

- Omakotiasuminen on asumistoiveiden kärjessä vuodesta toiseen. Kaarina ja Porvoo ovat pystyneet vastaamaan niin omakotirakentajien kuin -asujienkin tarpeisiin selvästi monia muita kuntia paremmin. Kannustamme jatkamaan hyvää työtä!

Perheystävällinen Kaarina: palvelut ja luonto lähellä

Kaarinassa houkuttelee palvelujen monipuolisuus ja laatu. Viimeaikaiset isot investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin tukevat Kaarinan perheystävällistä mainetta. Koronan aikana lähiluonnon merkitys kasvoi ja Kaarinassa on asukkailta kiitosta saaneet, hyvät liikunta- ja retkeilymahdollisuudet ja hoidetut viheralueet. Kaarina tähtää ilmasto- ja hyvinvoinnin edistämistavoitteissa kokonaisvaltaiseen ja asukaslähtöiseen hyvinvointiin. 

- Pyrimme pitämään huolta asukkaista, ei vain houkuttelemaan uusia asukkaita. Esimerkkinä tästä on muun muassa asukasbudjetointi, kertoo kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarinan asunto- ja maapoliittinen ohjelma lähtee siitä, että täällä kaavoitetaan hyvin monipuolisesti ja pientalorakentamisella on iso rooli. Asuintonttivaranto painottuu omakotitontteihin, joita on tullut tai tulossa ohjelmakaudella 2022-2025 rakentamiskelpoisiksi noin 340.

- Omakotirakentajat ovat toivottuja rakentajia Kaarinaan, Virta sanoo.

Raakamaata pyritään hankkimaan Kaarinassa asuntotuotantoalueiksi sopivilta alueilta. Talousarviossa tämä on huomioitu 1,25 miljoonan euron varauksella kuluvana vuonna. Kaupungin laajentumisalueille pyritään kaavoittamaan monipuolista asuntotuotantoa, jolloin omakotirakentamisella on tärkeä sija myös tulevaisuudessa.

- Tontteja on tällä hetkellä hyvin tarjolla joka puolella Kaarinaa ja erittäin hyvillä paikoilla. Meillä myös rakennusvalvonta toimii tehokkaasti ja asiakkaat ovat pitäneet siirtymistä sähköiseen palveluun lupapiste.fi hyödyllisenä, sanoo Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää.

Asumisen valtteja Kaarinassa ovat sekä Virran että Liuska-Kankaanpään mukaan sijainti Turun ja saariston läheisyydessä, luonto, hyvät palvelut, monipuolinen asuntokanta ja kaavoitus.

Tontit varataan ja myydään sähköisessä portaalissa. Lisätietoja tonteista kaarina.fi/tontit

Asumiskustannukset keskitasoa

Porvoo ja Kaarina sijoittuivat keskivaiheille Omakotiliiton maaliskuussa julkaisemassa asumismenotutkimuksessa, jossa vertailtiin sadan kunnan asumismenoja, kuten sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöveromaksuja.

Sekä Porvoossa että Kaarinassa asumismenot olivat vuodessa hieman yli 6 000 euroa, kun vertailun kalleimmassa kunnassa menot olivat liki 8 500 euroa ja halvimmassa vajaat 4 700 euroa.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa, että on ilo olla onnittelemassa kuntia, joissa kuunnellaan ja toteutetaan ihmisten asumistoiveita.

- Eri kyselyiden mukaan edelleen lähes kolme neljäsosaa vastaa asumistoiveekseen omakotitalon tai pientalon, mutta vain reilu neljännes asuntorakentamisesta on pientaloja. Tässä on suuri ristiriita valtakunnallisesti. Kannustankin kaikkia kuntia entistä parempaan ja pientalomyönteisempään toimintamalliin, hän sanoo.

Omakotiliitto on esittänyt myös hallitusneuvotteluihin, että valtion asuntokehittämisohjelmaa tulee päivittää vastaamaan ihmisten asumistoiveisiin.

Omakotiliitto luovutti tunnustukset 10.5., ja ne otettiin tyytyväisinä vastaan molemmissa kunnissa.

Kaarinan kaupunki kiittää omasta puolestaan lämpimästi saamastaan tunnustuksesta.

Yhteystiedot

  • Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, p. 045 720 0626
  • Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400
  • Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, p. 050 373 2440

Omakotiliitto valitsi vuoden pientalomyönteisimmät kunnat nyt seitsemättä kertaa yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa. Selvityksessä kartoitettiin, mikä kunta Suomessa on asukkaiden, rakentajien ja talontoimittajien mielestä erityisen pientaloystävällinen paikka elää ja rakentaa uutta. Tunnustuksia myönnetään kaksi, sekä yli että alle 50 000 asukkaan kunnalle.

Vasemmalta Suomen Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen, Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta, Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen ja Kaarinan Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Välimäki. Kunniakirja ojennettiin Kaarinan kaupungin edustajille 10.5.2023 Kaarina-talolla.

Jaa