Kaarinalaisten sote-palveluihin ei tule muutoksia vuodenvaihteessa

Julkaistu: 19.12.2022 | Päivitetty: 12.1.2023

Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha aloittaa toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Muutoksesta huolimatta kaarinalaiset jatkavat asiointiaan tutuissa sote-asiointipaikoissa tuttujen ammattilaisten kanssa vielä vuodenvaihteen jälkeenkin. Myös kaikki sote-palveluiden puhelinnumerot pysyvät samoina. Ainoa muutos asiointinumeroihin vuodenvaihteessa on se, että kuntien vaihteet eivät enää jatkossa ohjaa suoraan sote-palveluiden numeroihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa tammikuusta 2023 lähtien seuraavista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Tyksin sairaalat
 • Ensihoito ja päivystys, kuten ambulanssit ja Tyks Akuutti
 • Palo- ja pelastustoimi
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Kuntoutuspalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat

Uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja parantaa varsinaissuomalaisten peruspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Jatkat asiointia tutussa asiointipaikassasi tuttujen ammattilaisten kanssa

Vuodenvaihteessa 2023 varsinaissuomalaisten sote-palvelut jatkuvat pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin. Terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, kotihoitoalueet jne. pysyvät samoina, eikä palveluihin tule alkuvuonna muutoksia. Myös kaikki tutut asiointinumerot säilyvät samoina eli jokainen sote-palveluiden asiakas jatkaa asiointia omassa kunnassa sijaitsevassa tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa.

- Ensi vuoden alusta kaarinalaisten hyvinvointipalveluvalikoimassa ei tule näkymään mitään muutosta asiakkaalle päin, totesi Kaarinan kaupungin johtava ylilääkäri Antti Sandén Paras paikka -asukaslehdessä marraskuussa 2022.

Tutut numerot säilyvät - kaupungin vaihde ei enää ohjaa sote-palveluihin

Alle on koottu osa tutuista numeroista, jotka säilyvät ennallaan.

Terveydenhuollon ajanvarauksen puhelinnumero on 02 588 2600:

 • maanantaista perjantaihin kello 8-16
 • kiireettömät asiat maanantaista torstaihin klo 8-14 ja perjantaisin kello 8-12.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus p. 02 588 2200:

 • maanantaista perjantaihin kello 8-14
 • päivystyksen ajanvaraus kello 16 asti.

Laboratorion ajanvaraus p. 02 588 2253:

 • maanantaista torstaihin kello 9-14
 • Laboratorion ajanvaraus toimii takaisinsoittopalveluna. Hoitajamme soittavat sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Röntgenin ajanvaraus p. 02 588 2240:

 • maanantaista torstaihin kello 7.45- 15.30
 • perjantaisin kello 7.45- 15.

Ikäihmisten ohjaus, neuvonta ja palveluihin hakeutuminen. Jätä yhteydenottopyyntö Palvelutori Eerikin palveluohjaajille Varsinais-Suomen ikäihmisten neuvontapuhelimen kautta.

 • suomeksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 9-15 p. 02 262 6164
 • på svenska under vardagar mellan klockan 9-12 tfn. 02 262 6174.

Lapsiperheiden palveluihin liittyvä perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin p. 050 373 2592:

 • arkisin kello 8.30-11.30.

Aikuisten sosiaalipalveluihin ja esimerkiksi toimeentulotukeen liittyvä neuvontapuhelin p. 050 314 5163:

 • arkisin kello 10-14.

Vammaispalveluihin liittyvissä asioissa neuvontaa sekä tarvittaessa apua vammaispalveluiden hakemusten täyttämisessä saa palveluohjaajalta p. 050 514 6013.

Kaupungin puhelinvaihde ei hoida sote-asioita 1.1.2023 alkaen

Ainoa muutos asiointinumeroihin vuodenvaihteessa on se, että kuntien vaihteet eivät enää jatkossa ohjaa suoraan sote-palveluiden numeroihin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on tulossa uudet puhelinvaihteet.

 • Kaarinalaisten sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111 
 • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
 • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Kaarinan kaupungin puhelinvaihteeseen 02 588 4000 voit jatkossakin soittaa muissa, kuin sote-palveluihin liittyvissä asioissa.

Verkkopalvelut ja palaute

Varhan tietoja ylläpidetään myös Kaarinan kaupungin kotisivuilla toistaiseksi. Sähköisten palvelujen osoitteet säilyvät ennallaan.

Jatkossa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelut löytyvät kootusti osoitteesta varha.fi

Varhan sivusto on alkuvaiheessa vielä hyvin suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

Hyvinvointialueen palveluihin liittyvää palautetta voit antaa varha.fi-osoitteessa. Kaarinan kotisivujen kautta tullutta palautetta ei välitetä eteenpäin.

Saat tietoa sote-palveluista myös Varhan somesta:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

 • Hyvinvointialueen muodostavat 27 kunnan sote-palvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO ja Kårkullan kuntayhtymä.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on henkilöstömäärällä mitaten maan toiseksi suurin hyvinvointialue ja yksi Suomen suurimmista työnantajista (23 000 työntekijää).
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on lähes 500 000 asukasta. Varsinais-Suomen asukasluku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla vuosittain.
 • Asukkaista 5,7 % on ruotsinkielisiä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa kaksikielisten hyvinvointialueiden palveluiden koordinoinnista.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi viidestä yliopistollista sairaalaa ylläpitävistä hyvinvointialueista.
 • Ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava valtuusto. Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on 79 jäsentä.

Jaa