Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2021 - Ennakoivia palveluita ja varhaista tukea kaiken ikäisille

Julkaistu: 21.10.2020 | Päivitetty: 21.10.2020

Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2021 toteutetaan palveluita ennaltaehkäisevästi ja varhaisen tuen periaatteella. Ennakoinnilla ja palvelurakennetta kehittämällä voidaan estää eri ikäisten kansansairauksia ja auttaa arjessa pärjäämistä. Investoinneista merkittävimpiä ovat kouluhankkeet ja liikuntahalli. Pääterveysaseman yhteyteen toteutetaan esteetön kuntosali. Ensi vuonna valmistuu myös laaja hyvinvointikertomus sekä siihen perustuva hyvinvointiohjelma. 

Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta erilaisin keinoin, mm. Perhekeskus-mallilla, jossa lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan ja jalkautetaan arkeen. Mallia hyödynnetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.  

Kaarinan maankäytössä hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos sekä asuinalueiden suunnittelun painopisteen siirtyminen Piispanristille ja Lemunniemelle. Kaarinanportin asemakaavanmuutos käynnistyy ja sillä vahvistetaan yritystonttitarjontaa tulevaisuudessa.  Asuin- ja yritystonttien myynnille ja vuokraamiselle on hyvät, olemassa olevat varannot, joten myyntitavoite säilytetään suhdannehuolista huolimatta. 

Hyvinvointi ja ennakointi näkyvät myös talousarvion vakanssiesityksissä. Esi- ja alkuopetukseen on tulossa psykologi, määräaikainen ravitsemusterapeutin toimi vakinaistetaan ja kotihoitoon palkataan kaksi fysioterapeuttia. 

Veroprosenttiin muutos 

Talouteen vaikuttavat ensi vuonna mm. yleinen taloustilanne sekä poikkeuksellisen mittavat investoinnit. Positiiviseen tulokseen ja kaupunginhallituksen päättämään raamiin pääseminen edellyttää ensi vuonna kunnallisveron korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta palvelualueilta. Jos investointiesitykset toteutuvat esityksen mukaisesti, velan määrä lisääntyy n. 700 euroa asukasta kohden. 

Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen 

Sähköistä arkistojärjestelmää valmistellaan ja se otetaan käyttöön v. 2021–2022. Kansalaisopistossa on tavoitteena verkkokurssitarjonnan lisääminen. Intranetin uudistaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana. Verkkosivujen ja saavutettavuustyön kehittäminen jatkuu osana arkea. 

Uusi vastuualue vuoden alussa 

Vuoden 2021 alussa talojen rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito ja kiinteistönhoito erotetaan omaksi rakennuttamisen ja kunnossapidon vastuualueeksi. Tila- ja ravintopalvelut -vastuualueen hoidettaviksi jäävät siivous- ja ruokapalvelut sekä isännöinti. 

 Esitys etenee kaupunginhallitukseen ensi viikolla 

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 26.-27.10.2020. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuosisuunnitelman mukaan kokouksessaan 16.11.2020. 

 

Lisätietoja:  

kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400 

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116 

Jaa