Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2023 - Paras paikka panostamalla asukkaiden, yrityksien ja ympäristön hyvinvointiin

Julkaistu: 27.10.2022 | Päivitetty: 22.8.2023

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei katoa kaupungin tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Ympäristö viheralueineen ja liikuntamahdollisuuksineen on tärkeällä sijalla. Oppimisen ja kasvun tuki on keskiössä, kun Kaarina kasvaa ja houkuttelee lapsiperheitä sekä nuoria aikuisia. Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 nousee esiin myös keskustan kehittäminen sekä yritysalueiden kaavoituksen vahvistaminen.

Hyvinvointia monipuolisesti uudistuneessa organisaatiossa

Vuoden 2023 alusta hallintopalvelut huolehtii perinteisistä hallinnon tukipalveluista sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaupungissa ja uusina tehtävinä myös työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotouttamisesta.

Oppimisen ja kasvun tuki jatkuu varhaiskasvatuksesta kouluun. Ennaltaehkäisevän työn kokonaisuutta vahvistetaan ja sitä tehdään yhteistyössä esimerkiksi hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatus- ja koulupaikkojen riittävyys turvataan ja selvitetään palvelusetelin käyttöönottoa.

Kaikkien saavutettavissa olevat lähivirkistysalueet ja keskustan kehittäminen tukevat hyvinvointia. Viherpalveluohjelma valmistuu viitoittamaan viheralueiden kehittämistä ja ylläpitoa tuleviksi vuoksiksi. Talousarviossa varataan määrärahat ilmasto-ohjelman toimeenpanon jatkamiseen ja luonnon monimuotoisuusohjelman tekoon.

Kaupungin henkilöstön hyvinvointia kehitetään kyselyllä, jonka pohjalta työyksiköt valmistelevat yhdessä henkilöstönsä kanssa työhyvinvointisuunnitelmat.

Yritysten hyvinvointi

Kaarina lisää yritysten hyvinvointiin liittyviä panostuksia osoittamalla perustehtäviin kaksi uutta vakanssia maankäyttöön ja elinvoimaan sekä kaksi uutta vakanssia ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vastuualueelle. Kaavoituksessa lisäresurssit kohdistetaan erityisesti yritysalueiden kaavoitukseen vahvistamaan yritysten palvelutasoa.

Kaupungin talous ja investoinnit

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2023 tuo kaupungille 6 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen. Verotulot ovat poikkeuksellisen hyvät vuonna 2023, koska edellisten vuosien ns. verohäntien ennustetaan tuovan noin 5 miljoonan euron kertaluonteisen lisäyksen vuoden 2023 rahoitukseen.

Kaupungin investoinnit ovat korkeat vuodelle 2023, noin 50 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat koulurakennuksiin. Valkeavuoren kampus, Piispanlähteen nuortentalon laajennus ja Krossin uusi paloasema ovat jo pitkällä suunnittelun osalta. Maanhankintaan panostetaan 1,25 miljoonaan euron investoinnilla. Lukuisia muita pienempiä hankkeita, kuten esimerkiksi vanhojen katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi, on tulossa.

Kaarinan alueelle osuu suuri määrä valtion käynnissä olevia väylähankkeita, kuten Kuusiston sillan uusiminen, joihin osallistutaan vähintään neuvottelu- ja yhteistyöosapuolena, osaan myös pienellä investointiosuudella.

Investoinneista suurin osa rahoitetaan velaksi, velkamäärän per asukas ennustetaan vuoden 2023 lopussa olevan noin 3300 eur/asukas.

Väestön ennustetaan kasvavan 1,4 %, joka on tämän vuoden ennustetun asukasmäärän mukaan reilut 500 uutta kaarinalaista vuoden 2023 aikana.

Kaarinan kaupungin vakituisen henkilöstön määrä putoaa hyvinvointialueiden aloittaessa noin 960 henkilöön ja sijaiset huomioiden noin 1200 henkilöön.

Talousarvion käsittely etenee kaupunginhallituksen kokouksiin 31.10.2022 ja 7.11.2022. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 14.11.2022.

Lisätietoja:

  • kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400
  • talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116.

Jaa