Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2024 – Kasvamme yhdessä parhaaksi paikaksi

Julkaistu: 26.10.2023 | Päivitetty: 26.10.2023

Asukasmäärältään yhä kasvavan Kaarinan talousarvioesityksessä näkyy kaupungin visio, Yhdessä paras Kaarina. Kaupunginjohtaja Harri Virran esitys huomioi asukkaat varhaiskasvatuksen asiakkaista uimahallin ja kansalaisopiston käyttäjiin, nuoria tai yrittäjiä unohtamatta. Käynnistymässä oleva palveluverkkoselvitys tuo sidosryhmät – asukkaat, yritykset ja yhdistykset - yhteen.

Vuoden 2024 aikana Kaarinassa valmistaudutaan oman toimipisteen perustamiseen TE-palveluille, jotta niiden tuottaminen on mahdollista heti vuoden 2025 alusta kun työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille.

Asuintontit ovat kaavoituksen painopisteenä ja yrityksille on tulossa uusia tontteja Voivalaan ja Raadelmaan. Keskustan yleisen ideakilpailun tuloksia edistetään ja Kaarinan keskustasta tulee Paras paikka. Kaupungin sisäinen liikenne paranee huomattavasti ja keskustasta voi kulkea bussilla vaikkapa eri yritysalueille ostoksille.

Uusia palveluja ja tontteja

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasmäärät ovat kasvussa ja väliaikaistiloja on tulossa Kotimäen koulun yhteyteen ja Valkeavuoren kouluun uudisrakentamisen lisäksi. Ennaltaehkäisevän työn kokonaisuutta vahvistetaan: toimilla tuetaan paitsi lapsia ja oppilaita, myös henkilöstöä. Kansalaisopistolle tulee lisää kursseja ja Kaarina-taloon nuorisotyöntekijä.

Toivotulle, uudelle uimahallille päätetään paikka ja sen hankesuunnitelma hyväksytään. Toinen toivottu kohde, skeittiparkki, tulee Valkeavuoren koulun läheisyyteen. Kevyenliikenteen edellytyksiä ja liikenneturvallisuutta parannetaan.

Kaarinassa käynnistyy syksyn 2023 aikana palveluverkkoselvitys. Selvityksen valmistelussa kuullaan niin asukkaita, yrittäjiä, henkilöstöä, päättäjiä kuin yhdistyksiä. Selvitys valmistuu kevään 2024 aikana ja tuloksia hyödynnetään esimerkiksi Kaarinan kasvun ohjaamisessa ja erityistarpeiden, kuten esteettömien palveluiden, suunnittelussa.

Kaupungin talous ja investoinnit

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2024 tuo kaupungille 0,2 milj. euron ylijäämäisen tuloksen. Kaupungin toimintakate 98,3 milj. euroa rahoitetaan valtionosuuksilla 26 % ja verotuloilla 74 %. Ennustetut verotulot riittävät kattamaan myös rahoituskulut ja poistot, jolloin tilikauden tulos jää hieman positiiviseksi.

Kaupunginjohtajan esityksessä verotuloissa ovat vain pakolliset muutokset. Kunnallisveroa pyöristetään yhdelle desimaalille 7,61:stä 7,6:een. Maapohjan kiinteistöveroon tulee pakollinen alarajan korotus yhdestä prosentista 1,3 %:iin. Näiden veroprosenttien muutoksen myötä verotulot kasvavat 461 000 euroa.

Kaupungin investoinnit ovat korkeat vuodelle 2024, noin 58 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat koulurakennuksiin ja päiväkoteihin. Valkeavuoren kampus sekä Piispanlähteen nuortentalon laajennus ja lastentalon suunnittelu ja uuden päiväkodin rakentaminen Piispanristin alueella parantavat ja tuovat uusia tiloja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Investoinneista suuri osa rahoitetaan velaksi, velkamäärän per asukas ennustetaan vuoden 2024 lopussa olevan noin 3600 eur/asukas.

Kaarinan alueelle valtion väylähankkeista sijoittuvat rakentamisvaiheessa olevat Kuusiston ja Kirjalansalmen siltojen uusimiset sekä suunnitteluvaiheessa olevat Paraisten väylä ja Tunnin juna. Näihin kaikkiin osallistutaan vähintään neuvottelu- ja yhteistyöosapuolena, osaan myös pienellä investointiosuudella.

Väestön ennustetaan kasvavan tulevana vuonna 1,3 %, joka tarkoittaa 460 uutta kaarinalaista vuoden 2024 aikana.

Talousarvion käsittely etenee kaupunginhallituksen kokouksiin 30.10.2023 ja 6.11.2023. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 13.11.2023.

Lisätietoja:

  • kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400
  • talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116

Jaa