Kaarinan ostolaskudata julkaistu

Julkaistu: 11.6.2021 | Päivitetty: 11.6.2021

Kaarinan kaupunki on julkaissut vuoden 2020 ostolaskutietonsa avoimena datana. Käytännöstä on tulossa pysyvä. Jatkossa edeltävän vuoden ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupungin ostolaskudata sisältää kaupungin palvelualueiden tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

Avoimen ostolaskudatan julkaisemista ei edellytetä lainsäädännössä, vaan se on kunnille vapaaehtoista. Julkaisemisella voidaan edistää avoimuutta, demokratiaa ja kustannustietoisuutta.

Ostolaskudata on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa www.kaarina.fi/ostolaskut ja Avoindata.fi -palvelussa: Kaarinan kaupungin ostolaskut 2020 - Tietoaineistot - avoindata.

 

Jaa