Kaarinan päihdetilanteessa huolestuttaa nuorten päihteidenkäyttö

Julkaistu: 8.11.2021 | Päivitetty: 8.11.2021

Varsinais-Suomessa toteutettiin ensimmäistä kertaa maakunnallinen päihdetilannekysely syyskuussa 2021. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. 

Päihdetilannekysely toteutettiin sähköisesti ja se oli tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Kaarinassa vastauksia kertyi yhteensä 236.  Tulosten perusteella Kaarinan alueella keskeisimpiä ongelmakohtia ovat päihteiden käytöstä syntyneet haitat joko läheisille tai muille ihmisille, nuorten päihteidenkäyttö sekä ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden tarve.

Kyselyn vastaajista jopa 40 prosenttia kertoi pelänneensä julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä henkilöitä. Lisäksi 39 prosenttia vastaajista ilmoitti altistuneensa tupakansavulle kadulla tai muulla julkisella paikalla tavalla, jonka koki haitaksi. Useimmiten tupakansavulle altistuttiin kauppojen ovien edustoilla tai bussipysäkillä. Yksittäisenä huomiona kyselyn tuloksissa oli, että lähes 60 prosenttia vastaajista toivoi, että alkoholin myyntiin selvästi päihtyneelle pitäisi suhtautua kaupoissa nykyistä tiukemmin.

Vastaajat olivat erityisen huolissaan nuorten päihteidenkäytöstä ja siitä johtuvista kauaskantoisista seurauksista pitkälle aikuisuuteen. Ratkaisuiksi ehdotettiin ennaltaehkäisyä riittävän ajoissa sekä matalan kynnyksen palveluiden riittävää ja monipuolista tarjontaa. Moni vastaajista koki tärkeäksi, että apua olisi tarjolla ja sitä saisi helposti. Myös tämän kyselyn vastauksista näki, että nuorten päihteidenkäyttö on viime vuosina muuttunut. Esimerkiksi nuuskan käyttö on yleistynyt.

Ehkäisevää päihdetyötä jo tehty

Sote-uudistuksen jälkeen ehkäisevä päihdetyö tulee olemaan yksi kunnan ja hyvinvointialueen yhteisistä tehtävistä. Kaarinan kaupungin tekemä ehkäisevä päihdetyö oli kyselyn vastaajille vierasta. Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. 

Kaarinassa on osana ehkäisevää päihdetyötä toteutettu alakoulujen ja yläkoulujen oppilaille päihde- ja pelikasvatustunteja sekä koulutettu ikäihmisten palveluiden henkilöstöä päihdeasiakkaiden kohtaamiseen ja hoitamiseen. Lisäksi kaarinalaisissa kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla on toteutettu alkoholin ja tupakan ikärajavalvonnan ostokokeita, joilla on testattu ikärajavalvottujen tuotteiden myyntiä nuorelta näyttäville asiakkaille

Jaa