Kaarinan strategiatyö eteni työpajavaiheeseen

Julkaistu: 3.3.2022 | Päivitetty: 3.3.2022
Kaarinan strategia uudistetaan tänä vuonna. Nykytilanne on nyt kartoitettu ja valmistelu jatkuu eri sidosryhmille järjestettävillä työpajoilla.

Tavoitteena on, että uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa syyskuun 2022 alussa.

Nykytilanteen kartoittamisen pohjana käytettiin henkilöstölle ja luottamushenkilöille tehtyjä kyselyiden tuloksia. Vahvuuksina nähtiin muun muassa:

  • Asiakaslähtöiset palvelut.
  • Henkilöstön osaaminen, asiantuntemus ja ammattitaito.
  • Kaupungin vetovoimaisuus, joka koostuu useista eri tekijöistä.
  • Strategian onnistuminen haastavasta koronatilanteesta huolimatta.

Kehittämiskohteita arvioitiin kolmen eri teeman näkökulmasta. Eri teemoista nousi esille muun muassa seuraavat kehittämiskohteet:

  • Kaupungin hallinto, johtaminen: strategiaosaaminen, ennakointi, avoimuus ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentäminen.
  • Yhteistyö, vuorovaikutus, viestintä: kehittämiskohteina nähtiin esimerkiksi yhteistyön, osallistamisen sekä saavutettavuuden lisääminen.
  • Kaupungin palvelut: joukkoliikenteen, yritysalueiden, fyysisen ja henkisen turvallisuuden ja ulkoilu- ja vapaa-ajanviettoon käytettävien tilojen ja paikkojen kehittäminen.

Vielä ehdit mukaan työpajoihin

Osa ensimmäisistä työpajoista on pidetty. Niissä on käsitelty nykytilannetta sekä sen pohjalta pohdittu, millaisena kaupunki nähdään tulevaisuudessa.

Seuraavaksi valmistelu etenee kohti kaupungin vision, arvojen ja päämäärien määrittelyyn:

  • Visio-työpaja 12.4.2022 klo 17-20. Tulevaisuuden tavoitetilan tarkentaminen.
  • Strategiset päämäärät -työpajat 20.4./ 26.4./ 27.4.2022 klo 17-20. Kukin työpajoista kohdistuu tiettyyn teemaan, jotka tarkentuvat prosessin edetessä.
  • Strategian viimeistely -työpajat 1.6. ja 2.6.2022. Kaksi saman sisältöistä työpajaa, joista voi valita kumpaan osallistuu.

Voit osallistua yhteen tai useampaan työpajaan. Yksikään työpaja ei edellytä aiempaa osallistumista. Ei siis haittaa, vaikka et ehtinyt mukaan maaliskuun työpajoihin.

Ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tervetuloa luomaan yhdessä tulevaisuuden Kaarinaa! Näkemystäsi tarvitaan.

Jaa